TGTV Üyeliğine
Başvuru Belgeleri

TGTV Üyeliğine Başvuru Evraklar
 

 1. Üyelik başvuru dilekçesi ( aşağıdaki örneğe uygun)
   

 2. Yönetim Kurulu Kararı  (aşağıdaki örnek karara uygun)
   

 3. Kurumsal özgeçmiş (Kurucular, önemli faaliyetler, son iki yıllık faaliyet raporu)
   

 4. Kurumun son yönetim kurulu listesi
   

 5.  Kurum tüzük veya senedi
   

 6. TGTV’nin üye ya da kurucularından en az bir tanesinden alınacak
  referans mektubu.  TGTV Üyeleri,  Kurucular Kurulu

   

 7. TGTV İletişim Formu  (Aşağıdaki Üye İetişim Formunuı indirip doldurun)
   

 8. Kurumunuzun logosunu tgtv@tgtv.org adresine gönderiniz. ( fotoshopta açılacak formatta)
   

 9. 12 aylık Üyelik aidatını peşin ödeme  taahhütnamesi (Aşağıdaki aidat taahüt Formunu indirip doldurun)

KARAR ÖRNEĞİ


 “ …..Vakıfı/derneği olarak, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’na üyelik başvurusu yapılmasına, her türlü üyelik işlemlerini yapmak ve TGTV nezdinde vakfımızı/derneğimizi münferiden temsil etmek üzere …………………………………………………………………nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.”

Not: Yönetim Kurulu kararı tüzükteki karar alma nisabına göre olmalıdır.***

KARAR ÖRNEĞİ


 “ …..Vakıfı/derneği olarak, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’na üyelik başvurusu yapılmasına, her türlü üyelik işlemlerini yapmak ve TGTV nezdinde vakfımızı/derneğimizi münferiden temsil etmek üzere …………………………………………………………………nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.”

Not: Yönetim Kurulu kararı tüzükteki karar alma nisabına göre olmalıdır.***