Hikmet Yıldırım - Araştırma ve Kültür Vakfı
Yönetim ve İcra Kurulu Ü.