Mehmet Ali Kılıç - ÖNDER
Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi