Mehmet Yıldız - İlim Yayma Vakfı
Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı