"10.DÖNEM STK AKADEMİ TAMAMLANDI"

10_edited.jpg

TGTV STK AKADEMİ'DE 10.DÖNEM

13.12.2019

TGTV   "10. Dönem STK Okulu" seminerleri  sona erdi.

“03 -13 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen "10. Dönem STK Okulu" seminerleri  sona erdi"

TGTV(Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı) tarafından gönüllü kuruluşların gönüllü ve personellerine yönelik olarak, 03 -13 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen "10. Dönem STK Okulu" seminerleri  sona erdi.  Onbir seminerden oluşan eğitim programının son oturumu "Medya İletişimi ve Haberleştirme" konusunda yapıldı. "STK Okulu" eğitim programı, TGTV'nin,  gönüllü kuruluşlarımıza eğitim ve kurumsal destek vermek amaçlı oluşturduğu "TGTV STK Akademi" bünyesinde  her yıl yapılmaktadır.

"10. Dönem STK Okulu"  03 Aralık 2019 tarihinde TGTV yönetim ve icra kurulu başkanı Av. Hamza Akbulut'un "Vakıf Medeniyetimiz" semineri ile başladı.  Seminerde, vakıf müessesesinin Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar ulaşan ve ebedilik duygusunu, kalıcı eserler aracılığıyla görünür hale getiren bir medeniyet değerimiz olduğu ifade edildi. ​Programın ikinci semineri, Abdulbaki Kömür tarafından verildi. İletişim konusunda farkındalık ve kişilerarası ilişkilerde dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekilen eğitimde, iletişim engelleri ile ilgili bilgi verildi. 04 Aralık 2019 tarihinde İbrahim Keleş'in sunduğu " Kurumsal İletişim" semineri ile  TGTV STK Okulu devam etti. Kurumsal iletişimde "geri bildirim"in  önemine değine Keleş, STK'larımızın bu hususta daha istekli olmaları gerektiğine değindi.

05 Aralık 2019 tarihinde  Harun Geylani'nin  sunduğu " Temel Muhasebe" semineri ile  katılımcılara, STK muhasebe düzeni ve işlem standartları hakında bilgiler aktarıldı.

06 Aralık 2019 tarihinde  "Temel Yönetim Bilgisi" semineri Mehmet Emin Öztürk tarafından verildi.  Sivil kuruluşların kendi iç kontrol sistemlerini kurarak, tüm yönetim süreçlerinin uygunluk, doğruluk, zamanlama, ekonomiklik, kapsam, hız, geleceğe dönük, kriterleri başta olmak üzere etkin denetim mekanizmasının kurulmasının önemine değinildi.

10 Aralık 2019 tarihinde  "Sosyal Medya Yönetimi" semineri  Said Ercan tarafından verildi.  Önümüzdeki yıllarda sosyal medyanın gençler üzerinde daha da etkili olacağı ve STK'larımızın bu değişimin farkında olması gerektiği aktarıldı.

11 Aralık 2019 tarihinde  "İş ve Kurum Kültürü" semineri  Recep Koçak tarafından verildi.  STK çalışanlarımızın sahip olması gereken iş ve kurum kültürü hakkında örneklerle aktarım yapıldı. Ayni gün Kemal Kaya tarafından "Ofis Yönetimi ve Sekreterya" semineri verildi. STK çalışanlarının sahip olması gereken donanım ve özellikler tecrübe aktarımı ile sunuldu.

12 Aralık 2019 tarihinde  "Dernek Yönetimi Mevzuatı" semineri,  İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü denetçi uzmanları, Faruk Yanal ve Zeki Ataer tarafından verildi. Derneklerin en çok yaptığı mevzuat hataları örneklerle katılımcılara aktarıldı.

13 Aralık 2019 tarihinde  "Vakıf Yönetimi Mevzuatı" semineri,  İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden  Hayır Hizmetleri Müdürü Halil Çakallı ve Uzman Aydın Doğan tarafından verildi. Vakıflar genel müdürlüğü tarafından yayınlanan 2016/1 nolu genelge çerçevesinde yapılacak iş ve işlemler sunuldu. Ayni gün Kenan Irtak tarafından "Medya İlişkileri ve  Haberleştirme" semineri verildi. STK çalışanlarının medya ile iletişim kurarken,medyanın iş akışını ve medya zamanlamasını gözönünde bulundurmaları gerektiği, haber bülteni yazılırken de dikkat edilecek hususlar, güncel örnek metinlerle aktarıldı.

TGTV STK Akademi'de 10. Dönem STK Okulu tamamlanırken, 11. dönem için de ön kayıtlar alınmaya başlandı.