1

Başvuru

Kuruluş, yönetim kurulu kararı ve antetli kağıdına yazılmış bir dilekçe ile TGTV’ye “üyelik başvurusu” müracaatında bulunur.

2

İcra Kurulu

Başvuru incelendikten sonra TGTV icra kurulu üyelik başvurusunu, ya iade eder, yada kurucular kuruluna üyelik teklif etme yönünde karar alır.

3

Kurucular Kurulu

Başvuru yapan kurum “TGTV Kurucular Kurulu Kararı” ile “Kurumsal Üye” statüsü alır.

01

Üyelik başvuru dilekçesi

aşağıdaki örneğe uygun

02

Yönetim Kurulu Kararı

aşağıdaki örnek karara uygun

03

Kurumsal özgeçmiş

Kurucular, önemli faaliyetler, son iki yıllık faaliyet raporu

04

Kurumun son yönetim kurulu listesi

05

Kurum tüzük veya senedi

06

TGTV’nin üye ya da kurucularından en az bir tanesinden alınacak referans mektubu.

TGTV Üyeleri, Kurucular Kurulu

07

TGTV İletişim Formu

Aşağıdaki Üye İletişim Formunu indirip doldurun

08

Kurumunuzun logosu

tgtv@tgtv.org adresine gönderiniz. ( fotoshopta açılacak formatta)

09

12 aylık Üyelik aidatını peşin ödeme taahhütnamesi

Aşağıdaki aidat taahhüt Formunu indirip doldurun

KARAR ÖRNEĞİ

 “ …..Vakıfı/derneği olarak, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’na üyelik başvurusu yapılmasına, her türlü üyelik işlemlerini yapmak ve TGTV nezdinde vakfımızı/derneğimizi münferiden temsil etmek üzere …………………………………………………………………nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.”

Not: Yönetim Kurulu kararı tüzükteki karar alma nisabına göre olmalıdır.***


ÜST YAZI ÖRNEĞİ

Sayı:…
Konu: Üyelik Başvurusu ve Temsil
Tarih :


Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığına,

     Vakfımızın (derneğimizin)………..kurulu, …….. tarih ve …..nolu kararına istinaden, …………..Vakfı (……….. Derneği) olarak Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’na üye olmak istiyoruz. Üyelik işlemlerimiz ve temsilimiz için ………………………………… görevlendirilmiştir. 

     Saygılar sunarız.


Adres : Yönetim Kurulu Başkanı
Tel: Kaşe - İmza
Ad Soyad
    

Kurum İletişim Formu

Aidat Ödeme Taahhütnamesi

12000Yıl

Yıllık Aidat

  • ALBARAKA TÜRK HESAP ADI: TÜRKİYE GÖNÜLLÜ T. VAKFI
  • IBAN : TR74 0020 3000 0789 1742 0000 01
  • TÜRKİYE FİNANS HESAP ADI: TGTV TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI
  • TR63 0020 6000 5300 5336 9400 01