1. Akabe Vakfı
 2. Akhisar Hilaliye Eğitim Vakfı
 3. Anadolu Tevhid Vakfı
 4. Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı
 5. Araştırma ve Kültür Vakfı
 6. ASDER, Adaleti Savunanlar Derneği
 7. ASKON, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği
 8. Bayrampaşa Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı
 9. Bilim ve İnsan Vakfı
 10. Birlik Vakfı
 11. Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği
 12. Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı
 13. Darul Eytam
 14. Deniz Feneri Derneği
 15. Dünya Türkmenleri Eğitim Vakfı
 16. Eğitimi Geliştirme Vakfı (Sedef)
 17. Emir Sultan Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı
 18. Enderun Eğitim Vakfı
 19. Ensar Vakfı
 20. Fatih İlim ve Kültür Vakfı
 21. Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı
 22. GİV, Girişimci İş adamları Vakfı
 23. Gül Vakfı
 24. Hacı Ahmet Ünal Vakfı
 25. Hak-İş Konfederasyonu
 26. Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı
 27. Hayrat İnsani Yardım Derneği
 28. Hayrat Vakfı
 29. Hekimler Birliği Vakfı
 30. Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı
 31. Hukukçular Derneği
 32. İGİAD, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği
 33. İHH İnsani Yardım Vakfı
 34. İlim ve Fazilet Vakfı
 35. İlim Yayma Cemiyeti
 36. İlim Yayma Vakfı
 37. İlkseç Vakfı
 38. İMH, İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği
 39. İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
 40. İnsanlığa Hizmet Vakfı
 41. İSAV, İslami İlimler Araştırma Vakfı
 42. İSMMMD, İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (Meslekte Birlik)
 43. İstanbul Dostluk Derneği
 44. KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği
 45. Kevser Eğitim Vakfı
 46. Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı
 47. Mehir Vakfı, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı
 48. MEMURSEN, Memur Sendikaları Konfederasyonu
 49. MMG, Mimar ve Mühendisler Grubu,
 50. MİRASIMIZDER, Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma Ve Yaşatma Derneği
 51. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Eğitim ve Sağlık Vakfı
 52. MÜMDER, Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği
 53. MÜSİAD, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği
 54. Ömer Derin Vakfı
 55. Önder İmam Hatipliler Derneği
 56. Reyhan Kültür Vakfı
 57. Safa Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Vakfı
 58. Siyasal Vakfı
 59. Suffa Vakfı
 60. TACEV, Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı
 61. TİDEF, Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu
 62. TİMAV, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı
 63. TÜRGEV, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı
 64. Türkiye İlmi İçtimai Hizmetler Vakfı
 65. Verenel Derneği
 66. Veysel Karani Hırka-I Şerif Camii Hizmet Vakfı
 67. Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği
 68. Yedihilal Derneği

İş birliği ve Program Katılımcılarımız

 1. Abdulkadir Geylani Eğitim ve Kültür Vakfı
 2. Adil Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
 3. Ahıskalılar Vakfı
 4. Artvinliler Vakfı
 5. ASSAM, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
 6. Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD)
 7. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı
 8. Bâbı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği
 9. BESADER, Balkan Müslümanlarıyla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 10. Çukurova İlim Vakfı
 11. Darüsselam Vakfı
 12. Dayanışma Vakfı
 13. Divan Araştırma ve Eğitim Derneği
 14. Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği
 15. Ecza-Bir
 16. Edirne Mimar Sinan Vakfı
 17. EMİLDER, Emekli İlahiyatçı, Din Görevlileri ve Öğretmenleri Derneği
 18. ESAM
 19. Eyüp Sultan İlim Kültür ve Hizmet Vakfı
 20. Fidder, Filistin Dayanışma Derneği
 21. Filistin Dostluk Derneği
 22. Filistin Platformu
 23. GİMDES, Gıda ve İhtiyaç Mad. Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği
 24. Haliliye Kültür ve İlim Vakfı
 25. Hamidiye Vakfı
 26. Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (Hekva)
 27. Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı
 28. Hukukçu Kadınlar derneği
 29. İGETEV, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı
 30. İHAM, İlim Hizmet Araştırma Merkezi
 31. İhlas Vakfı
 32. İlim ve Hayra Hizmet Vakfı
 33. İslami İlimler Araştırma Ve Yayma Vakfı (İsilay)
 34. İSRA Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 35. İş Dünyası Vakfı
 36. Kafkas Vakfı
 37. Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği
 38. Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı
 39. Nazilli Kültür ve Eğitim Vakfı
 40. OKUDER, Okuma Alışkanlığını Kazandırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 41. Osmanlı Araştırmaları Vakfı
 42. Ribat Eğitim Vakfı
 43. Sıcak Yuva Vakfı
 44. Sosyal Doku Derneği
 45. Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği
 46. Şefkat Vakfı
 47. Temel Hak ve Hürriyetler Vakfı
 48. TİYEMDER, Tüm İlahiyat Fakülteleri Yüksek İslam Mezunları Derneği
 49. Tüketiciler Birliği
 50. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu
 51. Türkiye Milli Kültür Vakfı
 52. Türkiye Yazarlar Birliği
 53. Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB)
 54. UTESAV, Uluslararası Teknolojik, Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Vakfı
 55. Ümraniye Hizmet Vakfı (Ümran)
 56. ÜNDER, Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği
 57. Yavuz Selim Vakfı
 58. Yeniden İnşa Derneği
 59. Yeryüzü Doktorları
 60. Yeryüzü Mühendisleri