1. Akabe Vakfı
 2. Akhisar Hilaliye Eğitim Vakfı
 3. Anadolu Tevhid Vakfı
 4. Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı
 5. Araştırma ve Kültür Vakfı
 6. ASDER, Adaleti Savunanlar Derneği
 7. ASKON, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği
 8. Bayrampaşa Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı
 9. Bilim ve İnsan Vakfı
 10. Birlik Vakfı
 11. Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği
 12. Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı
 13. Darul Eytam
 14. Deniz Feneri Derneği
 15. Dünya Türkmenleri Eğitim Vakfı
 16. Eğitimi Geliştirme Vakfı (Sedef)
 17. Emir Sultan Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı
 18. Enderun Eğitim Vakfı
 19. Ensar Vakfı
 20. Fatih İlim ve Kültür Vakfı
 21. Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı
 22. GİMDES, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği
 23. GİV, Girişimci İş adamları Vakfı
 24. Gül Vakfı
 25. Hacı Ahmet Ünal Vakfı
 26. Hak-İş Konfederasyonu
 27. Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı
 28. Hayrat İnsani Yardım Derneği
 29. Hayrat Vakfı
 30. Hekimler Birliği Vakfı
 31. Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı
 32. Hukukçular Derneği
 33. İGİAD, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği
 34. İHH İnsani Yardım Vakfı
 35. İlim ve Fazilet Vakfı
 36. İlim Yayma Cemiyeti
 37. İlim Yayma Vakfı
 38. İlkseç Vakfı
 39. İMH, İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği
 40. İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
 41. İnsanlığa Hizmet Vakfı
 42. İSAV, İslami İlimler Araştırma Vakfı
 43. İSMMMD, İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (Meslekte Birlik)
 44. İstanbul Dostluk Derneği
 45. KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği
 46. Kevser Eğitim Vakfı
 47. Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı
 48. Mehir Vakfı, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı
 49. MEMURSEN, Memur Sendikaları Konfederasyonu
 50. MMG, Mimar ve Mühendisler Grubu,
 51. MİRASIMIZDER, Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma Ve Yaşatma Derneği
 52. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Eğitim ve Sağlık Vakfı
 53. MÜMDER, Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği
 54. MÜSİAD, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği
 55. Ömer Derin Vakfı
 56. Önder İmam Hatipliler Derneği
 57. Reyhan Kültür Vakfı
 58. Safa Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Vakfı
 59. Siyasal Vakfı
 60. Suffa Vakfı
 61. TACEV, Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı
 62. TİDEF, Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu
 63. TİMAV, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı
 64. TÜRGEV, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı
 65. Türkiye İlmi İçtimai Hizmetler Vakfı
 66. Verenel Derneği
 67. Veysel Karani Hırka-I Şerif Camii Hizmet Vakfı
 68. Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği
 69. Yedihilal Derneği

İş birliği ve Program Katılımcılarımız

 1. Abdulkadir Geylani Eğitim ve Kültür Vakfı
 2. Adil Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
 3. Ahıskalılar Vakfı
 4. Artvinliler Vakfı
 5. ASSAM, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
 6. Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD)
 7. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı
 8. Bâbı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği
 9. BESADER, Balkan Müslümanlarıyla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 10. Çukurova İlim Vakfı
 11. Darüsselam Vakfı
 12. Dayanışma Vakfı
 13. Divan Araştırma ve Eğitim Derneği
 14. Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği
 15. Ecza-Bir
 16. Edirne Mimar Sinan Vakfı
 17. EMİLDER, Emekli İlahiyatçı, Din Görevlileri ve Öğretmenleri Derneği
 18. ESAM
 19. Eyüp Sultan İlim Kültür ve Hizmet Vakfı
 20. Fidder, Filistin Dayanışma Derneği
 21. Filistin Dostluk Derneği
 22. Filistin Platformu
 23. Haliliye Kültür ve İlim Vakfı
 24. Hamidiye Vakfı
 25. Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (Hekva)
 26. Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı
 27. İGETEV, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı
 28. İHAM, İlim Hizmet Araştırma Merkezi
 29. İhlas Vakfı
 30. İlim ve Hayra Hizmet Vakfı
 31. İslami İlimler Araştırma Ve Yayma Vakfı (İsilay)
 32. İSRA Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 33. İş Dünyası Vakfı
 34. Kafkas Vakfı
 35. Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği
 36. Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı
 37. Nazilli Kültür ve Eğitim Vakfı
 38. OKUDER, Okuma Alışkanlığını Kazandırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 39. Osmanlı Araştırmaları Vakfı
 40. Ribat Eğitim Vakfı
 41. Sıcak Yuva Vakfı
 42. Sosyal Doku Derneği
 43. Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği
 44. Şefkat Vakfı
 45. Temel Hak ve Hürriyetler Vakfı
 46. TİYEMDER, Tüm İlahiyat Fakülteleri Yüksek İslam Mezunları Derneği
 47. Tüketiciler Birliği
 48. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu
 49. Türkiye Milli Kültür Vakfı
 50. Türkiye Yazarlar Birliği
 51. Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB)
 52. UTESAV, Uluslararası Teknolojik, Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Vakfı
 53. Ümraniye Hizmet Vakfı (Ümran)
 54. ÜNDER, Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği
 55. Yavuz Selim Vakfı
 56. Yeniden İnşa Derneği
 57. Yeryüzü Doktorları
 58. Yeryüzü Mühendisleri