TGTV DEMOKRASİ KURULTAYI : "HEPİMİZ İÇİN DEMOKRASİ" image

TGTV'nin Yeni Anayasa Değerlendirmesi ve Teklifleri

29 Aralık 2011 1982 Anayasası’nın hızla değişen ve gelişen yerel ve uluslararası konjonktür çerçevesinde toplumsal ve siyasal yapımıza dar geldiği ve cevap veremediği bir gerçektir. Bu nedenle toplumun tamamına yakını, ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu hususunda mutabıktır. GENEL DEĞERLENDİRME, HAK VE ÖZGÜRLÜKLER, DEVLETİN SİYASİ YAPISI VE TÜM ORGANLARIN ETKİN DENETİMİ

TGTV'nin Yeni Anayasa Değerlendirmesi ve Teklifleri

02 Şubat 2016 1982 Anayasası’nın hızla değişen ve gelişen yerel ve uluslararası konjonktür çerçevesinde toplumsal ve siyasal yapımıza dar geldiği ve cevap veremediği bir gerçektir. Bu nedenle toplumun tamamına yakını, ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu hususunda mutabıktır. GENEL DEĞERLENDİRME, HAK VE ÖZGÜRLÜKLER, DEVLETİN SİYASİ YAPISI VE TÜM ORGANLARIN ETKİN DENETİMİ