GÖÇ VE MÜLTECİ GÖNÜLLÜSÜ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

10.05.2023

TGTV Genel Merkezi'nde, 10 Mayıs 2023 tarihinde Göç ve Mülteci Algısı Çalışma Grubu toplantısı düzenlendi. TGTV İcra Kurulu üyesi Orhan Demir başkanlığında yapılan Göç ve Mülteci Algısı Çalışma Grubu toplantısında, göç ve mülteci konularında gönüllü çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli konular ele alındı. Göç ve Mülteci Gönüllüsü Eğitim Programının AB Proje formatında hazırlanması kararı alındı.

Devamını Okuyun  

SOSYAL MEDYADA GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER İÇİN "ORTAK HESAP" AÇILACAK.

16.03.2023

Gönüllü teşekkül faaliyetlerinin, genç gönüllülerin ilgisini çekmek üzere, olağan tanıtımlarının dışında, faaliyetin dil, üslup ve görsellerinin yan bir çalışmayla ilgi çekici olarak ayrıca sunulması gerektiği üzerinde duruldu. Gönüllü kuruluşlara yönelik olarak yapılacak, dijital dönüşüm ve sosyal medya rehberliği kapsamında hangi başlıklarda eğitimler verilmesi gerektiğine anketin sonuçlarına göre belirleneceği değerlendirildi.

Devamını Okuyun  

GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER, DİN ÖĞRETİMİNİ DESTEKLEYECEK MODEL PROGRAM ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR.

14.03.2023

Aile – Cami – Okul İş Birliğinde, Din Öğretimi "Model Program" Çalışmaları Devam Ediyor. Ailelerin, 4-6 yaş ile ilköğretim 8.sınıf yaş aralığındaki çocuklarının din öğretimi için aile-cami-okul iş birliğinde, tüm yıla yayılarak, uygulanabilecek “model program” üzerinde çalışmalarını sürdüren, Din Eğitimi Çalışma Grubu, bir sonraki çalışma toplantısında okul ve STK merkezli din öğretimi programlarından örnek çalışmaları dinlemeye karar verdi.

Devamını Okuyun  

GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER, GENÇLEŞTİRME İÇİN İŞ DÜNYASININ KURUMSAL TECRÜBESİNDEN FAYDALANMALIDIR.

21.12.2022

TGTV Öncülüğünde , “Gençleştirme Çalışma Grubu” Toplantısı Yapıldı. Gönüllü kuruluşların gençleştirme çalışmalarında, iş dünyasında kurumsal tecrübe olarak oturmuş olan “işleri yeni kuşağa devretme” modelinin örnek alınabileceği değerlendirildi.Gönüllü teşekküllerin, üniversitelerdeki “öğrenci kulüplerine” destek olması gerektiğinin altı çizildi. Toplantıda, gönüllü teşekküllerin yönetim kurullarının, gençlere tecrübe aktarma uygulamaları yaparak, onları gönüllü teşekkül yöneticiliğine hazırlamaları tavsiye edildi.

Devamını Okuyun  

GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER, İNSANİ YARDIM UZMANLARI YETİŞTİRMELİDİR.

16.12.2022

TGTV öncülüğünde faaliyet gösteren İnsani Yardım Çalışma Grubu, insani yardım danışma ve analizi için bir kurul oluşturulmasını değerlendirdi. Kurula kurumsal desteğin sağlanmasının önemine değinilen toplantıda, bu konunun insani yardım kuruluşlarına yapılacak ziyaretlerde gündeme getirilmesinde ortak kanaate varıldı.

Devamını Okuyun