VAKIF MEDENİYETİ

Gönüllü kuruluşlarımızın medeniyetimiz içindeki ilk kurumsallaşmış hali vakıflarımızdır. Gönüllü kuruluş çalışanlarının işlerine gönüllülüğü de katabilmeleri beklenir. Bu seminer, tarihimizde hayır ve gönüllülük hizmeti üretmenin ve görmenin ibadet şuuruyla yapılması hususlarında farkındalık oluşturacaktır.


İLETİŞİM

”Kişinin kendisini tanıması, aile, çalışma ve toplum hayatında kendini doğru anlatabilmesi, incinmemesi ve incitmemesi için ilişkileri dengede tutması gerektiği hususlarda hatırlatma ve tavsiyelerde bulunulacaktır.


GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLERDE KURUMSAL İLETİŞİM

Gönüllü kuruluşlarımızın çalışanları, kurumlarını en güzel şekilde temsil etmeleri için, kurumsal iletişimin ana prensip ve yaklaşımlarını bilmeleri gerekir. Bu seminer, kurum çalışanının ve kurumun temsil farkındalığını artacaktır.


TEMEL MUHASEBE

Gönüllü teşekkül faaliyetlerinin ve kurumun muhasebe düzeninin sağlanmasında dikkat edilecek hususlar, tavsiye edilecek çalışma düzeni, iş ve işlemler aktarılacaktır.


TEMEL YÖNETİM BİLGİSİ

Kalıcı ve sürekli hizmet eden hayır kurumlarının kurumsallaşması için, yönetim kültürüne sahip çalışan sayısının arttırılması, gönüllü kuruluşlarda da bir yönetim döngüsü olduğu farkındalığı sağlanacaktır.


SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

Gönüllü teşekküllerin sosyal medya hesaplarını güvenli olarak kullanma ve yönetme hususunda yol, yöntem, imkân ve tekniklerin farkında olunması olacaktır.


MEDYA İLETİŞİMİ VE HABERLEŞTİRME

Gönüllü teşekküllerimizin medya organları ile kurumsal ilişki geliştirme sürecinin ve sürekliliğinin sağlanması için kurum içinde nasıl bir sistem kurulması gerektiği anlatılarak, haberleştirme uygulaması yapılacaktır. 


OFİS YÖNETİMİ VE SEKRETERYA

Gönüllü kuruluşlarımızın çalışma ofisleri, sekretarya işleyişleri, teşkilatlanma ve faaliyet icraları ile ilgili bilgi ve tecrübe aktarımı yapılacaktır. 


GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLERDE İŞ VE KURUM KÜLTÜRÜ

Gönüllü teşekkül çalışanlarının, nasıl başarılı olacakları, hayır işleri görenlerin kendi iç disiplin ve motivasyonlarını nasıl sağlayacakları ve gönüllü kuruluşların çalışma kültürü anlatılacaktır.


DERNEK YÖNETİMİ MEVZUATI

5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde derneklerimizin sorumlulukları ve işlemleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.


VAKIF YÖNETİMİ MEVZUATI

5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği çerçevesinde derneklerimizin sorumlulukları ve işlemleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.