Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, milli ve manevi değerlerimizi zenginleştirmek adına yaşatmak, gönüllü kuruluşlarımız arasında; hedef, zaman ve imkân beraberliği sağlamak için, 109 Kurucu üye, 72 gönüllü teşekkül ve  478 şubesi le birlikte toplam 550  teşekkülle kurulmuştur. TGTV, kurucuları ve üye gönüllü kuruluşlarıyla  milletimizin tamamını kapsayan ülkemizin ilk ve en geniş gönüllü teşekküller birliği olup, sivil toplum kuruluşlarını koordine eden bir çatı kuruluştur.

20.yy ilk yarısına kadar hareketsiz ve tepkisiz bir hale getirilmek için sindirilmeye çalışılan milletimiz, 1950 yılından itibaren tepki ve tavırlarını ortaya koymaya başlamıştır.

Milletimiz, kendi fikriyatını korumak ve geliştirmek için cemiyetler kurmaya ve legal olarak sivil toplum faaliyetlerine girişmiştir.

Giderek sayıları artan gönüllü teşekküller arasında bir irtibat kurulması ihtiyacı ortaya çıktı. Yılların yerleştirdiği yanlış varsayımların izale edilmesi ve zorlukların aşılması için zaman, sabır ve sebatla gayretler gösterildi. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın kuruluş fikri doğdu ve olgunlaştırıldı.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın resmi senedi 14 Aralık 1994 yılında hazırlandı. TGTV, uzun gecelerin bitip, günlerin uzamaya başladığı 22 Aralık 1994 günü kuruldu.

İlk TGTV Kurucular Kurulu toplantısı, Çanakkale Zaferinin yıldönümü olan 18 Mart 1995’te, Sultan II. Abdülhamid'in 1883 yılında “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi” adı ile kurduğu tarihi binada yapıldı.
Kuruluş image

İsmail Kahraman

Birlik Vakfı

1994-1997

Sabahattin Zaim

Kurucular Kurulu

1997

Ahmet Şişman

Ensar Vakfı

1997 - 2001

Necmi Sadıkoğlu

MÜSİAD

2001 - 2007

Necati Ceylan

Hukukçular Derneği

2007 - 2011

Hamza Akbulut

İlim Yayma Cemiyeti

2011 - 2021

Mehmet Yıldız

İlim Yayma Vakfı

2021 -

Vakıf Senedi

TGTV Vakıf Senedi