TGTV'den Acil Eylem Çağrısı: Göç Politikasında İnsan Odaklı Değişim için Harekete Geçilsin!

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), 30 Haziran 2024 tarihinde yaşanan "Kayseri Mülteci Olaylarından" sonra göç politikasının yeniden değerlendirilmesi gerektiği hakkında 10.07.2024 tarihinde aşağıdaki basın açıklamasını yayınlamıştır.

 30 Haziran 2024 akşamı Kayseri'de başlayan mülteci düşmanlığı olayları, Türkiye'nin göç politikasının yeniden değerlendirilmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Suriye göçü konusunda toplumda var olan kin ve nefretle beslenen olumsuz algıların tehlikeli boyutlara ulaşabileceği gözler önüne serilmiştir. 

Göç Politikası Yeniden Ele Alınmalı 

Mevcut göç politikalarının daha insani ve adil bir perspektifle yeniden ele alınması zorunludur. Türkiye'ye sığınan muhacirlerin, şefkat, adalet, hukuki ve insani çizgide yönetilmesi gerekmektedir. Mülteci sorununu siyasallaştıran figürler, toplumda yabancı ve mülteci düşmanlığını yaygınlaştırmaktadır. 

Düzensiz Göç ve Önyargılarla Mücadele 

Düzensiz göçle mücadele için oluşturulan uygulamalar, mültecilere yönelik önyargıları kurumsallaştırmakta ve toplumsal vicdanı köreltmektedir. Göçün mevcut durumunun yeniden değerlendirilmesi için geniş katılımlı istişare toplantıları düzenlenmeli ve yeni stratejiler geliştirilmelidir. 

Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmaları 

Toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına öncelik verilmelidir. Gönüllü kuruluşlar tarafından "Göç ve Mülteci Gönüllülüğü" eğitim programları düzenlenmeli, okullarda olumsuz mülteci algısına yönelik atölye çalışmaları yapılmalıdır. 

Suriyeli Mülteciler ve İnsan Hakları

Suriyeli Mültecilere yönelik saldırılar insanlık onuruna aykırıdır. Mültecilerin korunması, 1951 Mülteci Sözleşmesi ve 1967 Protokolü ile güvence altına alınmıştır. Keyfi sınır dışı edilme ve kötü muamele uluslararası hukuka aykırıdır. Özellikle cinsiyet ve yaş ayrımı gözetilmeksizin sınır dışı edilen sığınmacılar, Suriye rejiminin insafına mı bırakılacak? Türkiye’ye sığınan mazlum Suriyeli göçmenlerin akıbetleri hakkında ciddi endişe ve kaygılar oluşmuştur. İnsanlık onuruna ve haysiyetine aykırı olan uygulamalar araştırılmalıdır. 

Psikososyal Destek ve Medya Kampanyaları 

Suriyeli mültecilerin yaşadığı travmalar göz önünde bulundurularak psikososyal destek programları geliştirilmelidir. Yabancı düşmanlığını engellemek için kamu spotları ve medya kampanyaları düzenlenmelidir. 

Hukuki Destek ve Geri Gönderme Merkezleri 

Mültecilerin haklarını savunmak ve adalete erişimlerini sağlamak için hukuki destek hizmetleri sunulmalıdır. Geri gönderme merkezleri mercek altına alınmalıdır. 

TGTV'nin Çağrısı ve Gönüllü Kuruluşların Rolü 

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), üye kuruluşlarıyla birlikte, Türkiye'nin göç perspektifini yeniden şekillendirmenin toplumsal barış ve refah için kritik olduğunu, tüm gönüllülerin, mültecilere karşı daha insani ve adil bir yaklaşımı benimsemeye katkıda bulunacak faaliyetlere katılmaları hususunu, göçün zorluklarını sosyal ve ekonomik fırsatlara dönüştürüp, yönetilebilir kılmak için sürekli ve kapsamlı bir çabanın gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz. 

Av. İsmail Tuğrul 

Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı


NOT: Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), Suriyeli Muhacirlere yönelik olumsuz algılarla mücadele etmek için önemli bir adım atarak Göç ve Mülteci Çalışma Grubu’nu kurdu. Çalışma grubu 13 Aralık 2022’de TGTV Genel Merkezinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma Grubu raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/file/d/137_F65vc2wtoJvj6xyYpZJY1r9AvaRF7/view?usp=sharing