TGTV, Gönüllülük Yasal Düzenlemeleri Kapsamında Yeşil Kitap Çalıştayı'na Katıldı.

İstanbul, 29 Nisan 2024 - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) katılımıyla gerçekleşen Yeşil Kitap Çalıştayı, 29 Nisan Pazartesi günü İstanbul, Elite World Comfy Taksim Hotel’de düzenlendi. Çalıştay, Türkiye'de gönüllülüğün güçlendirilmesi amacını taşıyan UNDP yürütücülüğündeki Sivil Katılım Projesi'nin bir parçası olarak icra edildi. 

Yeşil Kitap Sunumu ve Tartışmaları Merkezde Olacak

Çalıştayın sabah oturumunda, Yeşil Kitap'ın sunumu Prof. Dr. Murat Şentürk tarafından yapıldı. Sunum sonrası katılımcılarla soru-cevap şeklinde interaktif bir oturum oluştu. Öğleden sonra ise grup çalışmaları ve panel tartışmaları ile yasal düzenleme önerileri derinlemesine ele alındı.

Katılımcılar Arasında STK’lar ve Politika Yapıcılar Var

Çalıştaya, Proje Yöneticisi ve Baş Teknik Danışman Neslihan Cankara, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından AB İşleri Uzmanı Sinem Çözbölükbaşı, İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Bayram Ali Çakıroğlu, STİGM Grup Başkanı Hüseyin Cevahir Özalp ve , STİGM, Sivil Toplum Stratejileri ve Eğitim Daire Başkanı Fahrettin Kaya gibi alanında uzman pek çok isim katıldı. Çalıştay,  İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından koordine edildi. 

Çalıştayın Amacı: Gönüllülük Alanında Yenilikçi Öneriler Üretmek 

Toplantıda, Türkiye'de gönüllülük alanına yönelik yasal çerçeve önerilerinin geliştirilmesi ve sivil toplum alanındaki güncel ihtiyaçların tespiti gibi konular tartışıldı. Yeşil Kitap'ta yer alan önerilerin, Türkiye'de gönüllülüğü daha etkin ve verimli bir hale getirmek üzere yapılacak “Beyaz Kitap” için bir çerçeve oluşturması bekleniyor. UNDP Proje Yöneticisi ve Baş Teknik Danışmanı Neslihan Cankara, çalıştayda yaptığı konuşmada, Yeşil Kitap sürecinden sonra hazırlanacak olan Beyaz Kitap ile ilgili önemli bilgiler verdi. Cankara, Yeşil Kitap aşamasında olan çalışmalarda toplanan öneriler, politika ve yasal düzenlemeler açısından değerlendirileceğini, gönüllülük alanındaki sorunları çözmek için yeni yollar açacağını ifade etti. Cankara, "Yeşil Kitap, gönüllülük alanını iyileştirecek yasal düzenlemeler ve politika seçeneklerini oluşturma çabasının bir parçası. Buradaki görüşler, Beyaz Kitap metnine dönüşerek bakanlıklar ve diğer kamu idarelerinin yanı sıra sivil toplumun katkılarıyla nihai şeklini alacak" dedi. " şeklinde konuştu.

 Gönüllülük Çalışmalarında AB ve Türkiye İş Birliği 

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından AB İşleri Uzmanı Sinem Çözbölükbaşı, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki gönüllülük çalışmalarına verdiği desteği anlattı. AB’nin Türkiye'de gönüllülük çalışmalarını 2000'li yıllardan beri desteklediğini söyleyen  Çözbölükbaşı, gönüllülük konusunun AB'nin Türkiye ile ilişkilerinde önemli bir yer tuttuğunu ve bu alanda yapılan çalışmaların gelecekte daha da genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Çözbölükbaşı, "Bugün burada yapılacak olan çalışmalar, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda gönüllülük çalışmaları için çok önemli" diyerek sözlerini tamamladı.  

Gönüllülükte Sosyal Farkındalık ve İyilik Felsefesi Vurgusu

 İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Bayram Ali Çakıroğlu, çalıştayda yaptığı açıklamada, gönüllülüğün toplumda sosyal ilişkileri ve değer yargılarını nasıl geliştirdiğine dikkat çekti. Çakıroğlu, "Gönüllülük, toplumda insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin gelişmesinde ve değer yargılarının oluşmasında kritik bir rol oynar. Gönüllü çalışmalar, sürdürülebilir iyilik felsefesi ve imece anlayışını toplumda yaygınlaştırır. Hep birlikte daha güçlü bir toplum için gönüllülüğün önemini vurgulamamız gerektiğini ve bu çalıştayın bu yönde atılmış önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" dedi. Çalıştayda, gönüllülük faaliyetlerini daha cazip hale getirmek ve daha fazla katılımcı çekmek için stratejiler geliştirilmesi gerektiğini söyledi. 

Sivil Toplumda Dönüşüm ve Yenilenme 

Sivil Toplum Stratejileri ve Eğitim Daire Başkanı Fahrettin Kaya, çalıştayda Türkiye'de sivil toplumun tarihsel gelişimine ışık tuttu. Kaya, Selçuklulardan başlayarak Osmanlı'daki vakıf ve ahilik sistemleri üzerinden günümüz sivil toplum hareketlerine kadar uzanan bir kronoloji sundu. Türkiye'de sivil toplumun köklerinin, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Sivil Toplum Stratejileri ve Eğitim Daire Başkanı Fahrettin Kaya 2003 yılında yapılan düzenlemelerle sivil toplum hareketlerinin İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak daha bağımsız bir yapıya kavuşturulduğunu belirten Kaya, 2018 yılında ise bu yapının daha da genişletilerek Türkiye genelinde sivil toplumla ilişkilerin güçlendirildiğini açıkladı. Kaya, "Türkiye, dünya çapında insani yardım sağlayan en büyük ülkelerden biri. Bu, bizim tarihsel sorumluluğumuz ve misyonumuz," dedi.

 Gönüllülük Üzerine Yenilikçi Yaklaşımlar ve Öneriler

 Fahrettin Kaya, gönüllülük konusunda Türkiye'nin öncü olduğunu ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki afet ve kriz durumlarında Türk sivil toplum kuruluşlarının etkin rol aldığını ifade etti. Kaya, "Sivil toplum kuruluşlarımız, yurt içinde ve yurt dışında olağanüstü durumlarda insanların yanında olmuş, destek olmuştur," şeklinde konuştu. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının finansal ve hukuki yapısını güçlendirme yönünde atılacak adımların önemine dikkat çekti.  

Gelecek Vizyonu ve Sivil Toplumun Güçlendirilmesi

Kaya, sivil toplum kuruluşlarının dijitalleşme sürecine daha aktif katılmaları gerektiğini vurgulayarak, genç nesillere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının artırılmasının önemini belirtti. "Sivil toplumun güçlü olması toplumun da güçlü olması anlamına gelir. Bizim geleceğimiz, eğitimli ve bilinçli gençlerimizdedir," diyerek gençlerin sivil topluma katılımının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.  


Gönüllülük Alanında Yapısal Değişimler ve Gelecek Planları

STİGM Grup Başkanı Hüseyin Cevahir Özalp, Türkiye'nin gönüllülük mevzuatı ve politika belgeleri üzerine açıklamalarda bulundu. Özalp, 2018 yılında yapılan düzenlemelerle sivil toplumla ilişkilerin nasıl daha yapısal bir forma büründüğünü anlattı. Bu değişimlerin, Türkiye'de gönüllülük faaliyetlerini daha da güçlendirdiğini vurgulayan Özalp, "Gönüllülük, kalkınma planlarımıza dahil edilerek, kamu politikalarında önemli bir yere sahip oldu. Bu, bizim için bir dönüm noktasıdır. Gönüllülük yasasını, sadece bir mevzuat düzenlemesi olarak görmeyin. Bu, toplumun her kesimine hitap eden geniş kapsamlı bir çalışmadır." dedi. STİGM Grup Başkanı, sivil toplum kuruluşları ile kamu sektörünün iş birliğinin önemine değindi ve bu iş birliğinin gönüllülük faaliyetlerini nasıl desteklediğini örneklerle anlattı. Özalp, "Gönüllülük alanında yapılan anketler ve çalıştaylar, mevzuatımızın geliştirilmesi için temel oluşturdu. Geri bildirimler, bu süreçte bizim için çok değerli," ifadelerini kullandı.                 

Sivil Toplum ve Kamu Arasında Güçlü Bir İş Birliği Oluşturulmalı 

Türkiye'nin gönüllülük faaliyetlerini desteklemek ve bu alanda yasal çerçeveleri güçlendirmek amacıyla düzenlenen çalıştayda Prof. Dr. Murat Şentürk, "Yeşil Kitap" üzerinden Türkiye'nin gönüllülük politikaları ve mevzuatına ilişkin yenilikleri aktardı. Şentürk, sivil toplum ve kamu sektörü arasında güçlü bir iş birliği oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Murat Şentürk, gönüllülük faaliyetlerinin sivil katılımın ve demokratik yerel yönetişimin güçlendirilmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti. Şentürk, "Gönüllülük, toplumsal dayanışmanın ve sosyal kapitalin inşasında merkezi bir yere sahiptir. Yeşil Kitap, bu alanda sürdürülebilir politikalar geliştirmek için bir başlangıç noktası sunuyor," dedi. Yeşil Kitap'ta, gönüllülük faaliyetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için bir dizi yasal düzenleme ve politika önerisi sunuldu. Şentürk, bu öneriler arasında gönüllülük faaliyetlerinin tanımının genişletilmesi, gönüllü haklarının korunması ve gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi gibi önemli maddelerin yer aldığını vurguladı. Ayrıca, afet ve kriz durumlarındaki gönüllülük için çalışma yapılması hususuna dikkat çekti.