01

Üyelik başvuru dilekçesi

aşağıdaki örneğe uygun

02

Yönetim Kurulu Kararı

aşağıdaki örnek karara uygun

03

Kurumsal özgeçmiş

Kurucular, önemli faaliyetler, son iki yıllık faaliyet raporu

04

Kurumun son yönetim kurulu listesi

05

Kurum tüzük veya senedi

06

TGTV’nin üye ya da kurucularından en az bir tanesinden alınacak referans mektubu.

TGTV Üyeleri, Kurucular Kurulu

07

TGTV İletişim Formu

Aşağıdaki Üye İletişim Formunu indirip doldurun

08

Kurumunuzun logosu

tgtv@tgtv.org adresine gönderiniz. ( fotoshopta açılacak formatta)

09

12 aylık Üyelik aidatını peşin ödeme taahhütnamesi

Aşağıdaki aidat taahhüt Formunu indirip doldurun