Zirve Aile Fotoğrafı

“GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ” AÇIKLANDI Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği(İDSB)  iş birliğinde 28-30 Ekim 2022'de düzenlenen gönüllü teşekküller zirvesinde önemli kararlar alındı. 

Zirvenin sonuç bildirgesinden: “Gençlerin gönüllü kuruluşlara olan güvenini pekiştirip, kurumla iletişimini güçlendirecek iyileşme çalışmaları yapılmalıdır.” “Gönüllü kuruluşlarımız, mülteciler ve olumsuz mülteci algısına karşı, fikir, söylem ve faaliyet birliği oluşturmak üzere bir platform kurmalıdırlar.”

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) iş birliğinde 28-30 Ekim 2022'de “Gönüllü Teşekküller Zirvesi” gerçekleştirildi. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 2 gün süren zirvede, sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışma alanlarını ilgilendiren önemli konular uzmanlar eşliğinde açık oturumlarda ele alındı.  70 STK’dan 150 temsilcinin katıldığı zirvenin ilk gününde TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun,  “Değişen ve Dönüşen Dünyada Gönüllü Kuruluşlar” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İlke Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş da aynı gün “Gönüllü Teşekküller Arası İşbirliği ve Yönetimi”, Necmi Sadıkoğlu "Gönüllü Kuruluşlar, Siyaset Kurumu İş Birliği" başlıklı bir sunum yaptı.


Zirve Açık Oturumu ; Metin Uçar (Moderatör), Doç.Dr. Fatmanur(TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı), Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş(İLKE Vakfı Mütevelli Heyet başkanı), Necmi Sadıkoğlu (TGTV Kurucular Kurulu Üyesi)

Günün ikinci bölümünde 5 farklı konuda gönüllü kuruluş temsilcileri, istişare toplantıları yaptı. Zirvenin ilk günün sonunda gönüllü teşekküller üyesi gençler, sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimlerini anlatan bir söyleşi gerçekleştirdi.


Sevim Zehra Kaya/ KADEM Başkan Yardımcısı

TGTV Kurucular Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut, Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız ve İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal zirvenin kapanış oturumunu yönettiği zirvenin ikinci günkü toplantısında, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan bir konuşma yaptı.

Gençleştirme İstişare Masası
Din Eğitimi İstişare Masası
  • “Sivil toplum kuruluşları yenilenmeli”

Konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının yenilenmesine dikkat çeken Bilal Erdoğan, hayır kaynaklarının çok kısıtlı olduğunu, STK’lar arasında yapılacak iş birliği ile çok yönlü kaynak, imkân, tesis ve uzman paylaşımının planlanması gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Kurucular Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut’un okuduğu sonuç bildirgesi ile zirve sona erdi. Zirve sonrasında yayımlanan bildiride sivil toplum kuruluşların gençleştirilmesi, sosyal medya, mülteciler, insani yardım ve din eğitimi konularında önemli kararlar alındı.

Gençlerle Açık Oturum


Sonuç bildirgesinde öne çıkan başlıklardan bazıları şöyle: 

Gençleştirme 

Gönüllü kuruluşların gençleştirilmesi için gençlere ulaşmayı kolaylaştıracak yeni çalışmalar yapılarak, gönüllü kuruluşlar ile gençler arası ilişkilerde güveni pekiştirip iletişimi güçlendirecek, iyileşme çalışmalarına öncelik verilmelidir. 

Sosyal Medya 

Gönüllü kuruluşlar, sosyal medyayı planlı kullanma konusunda farkındalık çalışması yapmalı, gönüllü teşekkül çalışanlarına yönelik sosyal medya okur yazarlığı eğitimi verilmelidir. 

Olumsuz Mülteci Algısı 

Gönüllü kuruluşlar bir araya gelerek, yabancılar ve olumsuz mülteci algısına karşı fikir, söylem ve faaliyet birliği oluşturmak üzere bir platform kurmalıdırlar.

İnsani Yardım 

İnsani yardım çalışmalarında gönüllü teşekküller arasında koordinasyonun sağlanması için toplantılar düzenli ve disiplinli bir şekilde sürdürülmesinin yanı sıra “kriz anı iş birliği” ortak çalışmalarına ivedilikle başlanmalıdır. 

Din Eğitimi 

Din eğitimi hizmeti veren gönüllü kuruluşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı ile koordinasyonlarını güçlendirerek, toplumun geleceği olan gençlerin din sömürgecisi marjinal ve terör gruplarının eline düşmesi engel olunmalıdır.


 Not: Zirvenin sonuç bildirgesi ektedir.

N. Bilal Erdoğan / İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı