NEDEN GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER ZİRVESİ ?

Gönüllü Teşekküller Zirvesi, TGTV'nin kapasite gelişimi ve iş birliği çağrısıdır.

Yeni bir durumla karşı karşıyayız!

Yeni bir ivme ile yeniden başlamalıyız!

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, 1994 yılında ülkemizin birlik ruhu içinde yükselmesi, milletimizin huzur ve güven içinde her alanda ileriye gitmesi için gönüllü kuruluşları çatısı altında topladı.


TGTV, gönüllü kuruluşların istişare, meşruiyet ve hukuk zemininde birlikteliğini sağlayarak, üyelerinin kurumsal varlıklarına güçlü bir destek mekanizması olmuştur.

Aradan 30 yıla yakın bir zaman geçti, bugün gelinen noktada gönüllü teşekküller, sadece ekonomik ve sosyal sıkıntılarda değil, hak ve hürriyet ihlalleri, işgaller, doğal afetler vb. olmak üzere hayatın her alanında toplumsal fayda üretmektedirler.

TGTV kurulduğundan bu yana hemen her alanda çok fazla gelişmeler ve dönüşümler yaşandı. 

Artık dijital bir çağdayız. Bu dünyanın içerisinde kalan gönüllü kuruluşların çağa uyum sağlaması ve kurumsal sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri için kapasite gelişimi sağlayıp, yeni iş birlikleri kurmaları gerekmektedir.

Kapasite gelişiminin olmazsa olmaz aracı nitelikli insandır. 

Gönüllü kuruluşlarımız gençlerin ilgi duyduğu kurumlar olmalıdır. Gençlerimizin, aktif olarak bu kurumlar içerisinde faaliyet göstermesi sağlanmalıdır.

Gönüllü teşekküllerimizin kapasite geliştirmesi gereken diğer alan ise sosyal medyadır. 

Günümüzde sosyal medya önemini günden güne daha da arttırmıştır. Her yaştan, her kesim, artık söz konusu mecralarda aktif durumdadırlar.

Gönüllü kuruluşlarımız, sosyal medya kullanımlarının nasıl olması gerektiği hususunda kurumsal yeteneklerini geliştirmelidirler.

Gönüllü kuruluşlar, gelecekte güçlü bir şekilde var olabilmeleri için daha çok iş birliği üretmelidirler.

TGTV üyeleri ve gönüllü kuruluşlar, değişen ve dönüşen çağın ruhuna uygun kapasite geliştirme ve iş birliği yapmak üzere bir araya gelmelidirler.

TGTV, bünyesindeki farklı kuruluşları ve farklı kuşakları toplumsal fayda ortak paydasında dayanışma yapmak üzere gönüllü teşekküller zirvesinde buluşturuyor.