"Aile, Okul ve Cami Fonksiyonlarını Güçlendirmeliyiz."

20 Şubat 2021

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın “Genişletilmiş Üye Toplantısı,  “Gençliğin Dünyası ve İslam” gündemiyle 20 Şubat 2021 Cumartesi günü saat:20.00 de video konferans ile yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut yaptı. Toplantının takdim bölümünde Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez STK temsilcilerine hitap etti. Katılımcıların soru ve tespitleriyle yapılan, müzakere bölümünden sonra toplantı sona erdi.

Diyanet İşleri eski başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, TGTV’nin "Gençliğin Dünyası ve İslam” gündemli yaptığı  “ Genişletilmiş Üye Toplantısı’nda” önemli açıklamalar yaptı.


Prof. Dr. Mehmet Görmez, TGTV Genişletilmiş Üye Toplantısı’nda gençliğin ümmetin sorunu olduğunu, gençliğimiz için aile, okul ve camilerin fonksiyonlarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Büyük kuruluşları bir araya getiren, TGTV çatısı altında gençlik komisyon çalışmaları yapılması gerektiğine değinen Görmez,


“Gençliğin yeni sorunları, sorgulamaları ve soruları var. Bunlara cevap vermek lazım. Anlam ve mana kaybı var. Varoluş gayesi, yaratılış hikmeti ve ait olma hissiyatlarında zayıflamalar var.” dedi.


Değerlerin bir sonraki nesile aktarılmasında başarısızlıklar yaşandığı tespitini yapan Görmez, kapsayıcı olmayan araştırmalarla ve yakini olmayan bilgilerle gençlik hakkında abartılı sözler söylendiğine değinerek, ekran uygarlığına dikkat çekti. “Ekran uygarlığının hakim olduğu günümüzde, kalbi, akli ve hissi idraklerimize ekranlarla birlikte görsel idrak egemen oldu. İnsan oğlu bir idrak ölümü ile karşı karşıyadır. Anlayıcı olmaktan izleyici olmaya geçtik.” dedi.


Din dilimizdeki ve ihtilaf ahlakımızdaki bozulmaya da dikkat çeken Görmez, gençlerin emredici din dilini sevmediklerini ve bir rol model istemediklerini söyledi. Sosyal medya üzerinden yapılan din tartışmalarının gençlere zarar verdiğine değinen Görmez, dilin ve üslubun yenilenmesi çağrısında bulundu.
İslam dünyasındaki kötülükler, haksızlıklar, zulüm ve adaletsizliklerin gençleri yanlış inanışlara yönlendirdiğine değinen Görmez, gençlere, kötü örneklere rağmen maarufu emretmenin müslümanların sorumluluğu olduğunun anlatılması gerektiğini söyledi.


Materyalist, seküler eğitim sisteminin, dijitalleşmenin, yanlış din dilinin ve ekranlardaki  dini kavgaların gençleri dinden uzaklaştırma etkisi yaptığının altını çizen Görmez, tüm vakıf, dernek ve sivil kuruluşları harekete geçmeye davet etti.