GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER, DİN ÖĞRETİMİNİ DESTEKLEYECEK MODEL PROGRAM ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR.

TGTV’nin Gönüllü Teşekküller İş Birliği Programı (GİP) çerçevesinde, Din Eğitimi Çalışma Grubu, aile – cami -okul iş birliğinde din öğretimi model programı geliştirme çalışmalarına, 14 Mart 2023 tarihinde TGTV genel merkezinde yapılan çalışma toplantısıyla devam etti. 

TGTV yönetim ve İcra kurulu başkanı Mehmet Yıldız, yönetiminde yapılan toplantıya, TGTV yönetim ve icra kurulu üyeleri Abdulkadir Yazıcı, Metin Uçar, İDSB genel koordinatörü Abdulhamit Erten, Suffa Vakfı'nı temsilen Hüseyin Demirel, İlkseç Vakfı'nı temsilen Kemal Eftal Kaboğlu,  Dalgıç Vakfı'nı temsilen Şaban Odabaşı, İsmail Kocaçalışkan,, Hacı Ahmet Ünal Vakfı'nı temsilen Bekir Aydın, TACEV Vakfı'nı temsilen İsmail Bakal, Ahmet Taha ve  Süreyya Derneği'ni temsilen Burcu Duyar katıldılar.

Cami merkezli tamamlayıcı din eğitimi programları uygulayan din görevlilerinin, takdimde bulunduğu toplantıda, Kuru Gıda Cami’nin din görevlisi, Mehmet Biral, çocukların ve gençlerin var olan cami algılarının değişimi üzerine yapılandırılacak eğitim programının başarılı olabileceğine dair, tecrübelerini çalışma grubuyla paylaştı. 

Biral, “sevgili çocuklar, sevgili gençler” hitabıyla başlanılarak, camiye gelen çocuk ve gençlerin taltif edilmesinin önemine dikkat çekti. Camiye ait olma duygusunun beslenmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Biral, camilerin, tebessümün neşet ettiği ve gençlerin de söz söylebildiği mekanlar olduğunu gösterecek, faaliyetlerinden örnekler verdi. 

Mehmet Biral, “Tebessüm çarşısı” ve “Mihrabın yanında, gençlik kürsüsü” uygulamalarını gruba anlattı. Cami- çocuk buluşmasının ilk temas noktası olan Yaz Kur’an kurslarının, yapılacak programlama ile daha koordineli ve nitelikli hale getirilebileceğine değindi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kampüsü Cami din görevlisi Mehmet Atalay da toplantıda yaptığı takdimde “Cami Konsepti” ve “Cami akademi” kavramlarına dikkat çekti. Atalay, cami merkezli çocuk ve genç eğitim faaliyetlerinin başarılı olması için ailenin zihnindeki cami algısının değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. 

Atalay, çocuk ve gençlerin camiyle buluşturulması sürecinin, cami muhitindeki aktif ve potansiyel cemaatle yapılacak anketlerden elde edilecek verilere göre planlanmasını tavsiye etti. 

Eğitim ve atölye faaliyetleri için cami mekanlarının esnekleştirilmesinin önemine değinen Atalay, çocuklarımızı ve gençlerimizi cemiyete kazandırıp, onların niteliklerinin arttırılmasında oynadığı rol ölçüsünde camilerin markalaşacağını söyledi. 

Esenyurt, Kıraç Hacı Hasan Cami din görevlisi Osman Kış, camilerin, insanı ihya, şehri imar edebilecek kurumlar olduğunu söyledi. Kış, camilerin, fiziki potansiyelleriyle bir külliyeye, toplumsal fonksiyonlarıyla da medeniyetimizi ihya edecek kurumlara dönüştürülmesinin gereğine değindi.   

Din öğretiminin cami merkezli olmasının, inançlı nesil yetiştirilmesinde önemli olduğuna değinen Kış, camilerin hayatın merkezine alınması için gerekli nitelikli çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Din öğretiminde ilgili kurumların koordinasyon içinde olmasının beklenen sonuca hızla ulaşıp, etkinin de kalıcı olmasını sağlayacağı tespitinde bulunan Kış, bunun için nitelikli bir ekiple planlamanın iyi yapılması gerektiğini söyledi. 

Planlı ve koordine edilmiş eğitim uygulamalarının, camilere akademik nitelik katacağına değinen Kış, yaz programlarının bu amaçla değerlendirilebileceğine dikkat çekti. 

İlkseç Vakfı başkan yardımcısı, Kemal Eftal Kaboğlu, ilkokul öğrencilerinin okul dönüşleriyle, yatma vakti arasındaki zaman dilimlerinin, aile tarafından nitelikli faaliyetlerle doldurulamadığını ve çocukların ekranlara teslim edildiğini söyledi. 

Lise çağındaki gençler üzerinde ailenin ve okulun etkisinin çok azaldığına değinen Kaboğlu, aile-cami-okul iş birliğinde geliştirilecek programlarla, 4-6 yaştan başlayıp, ortaokul son sınıf yaş dönemindeki çocuklara din öğretimi yapılabilmesinin önemli bir gündem olduğuna dikkat çekti. 


Ailelerin, 4-6 yaş ile ilköğretim 8.sınıf yaş aralığındaki çocuklarının din öğretimi için aile-cami-okul iş birliğinde, tüm yıla yayılarak, uygulanabilecek “model program” üzerinde çalışmalarını sürdüren, Din Eğitimi Çalışma Grubu, bir sonraki çalışma toplantısında okul ve STK merkezli din öğretimi programlarından örnek çalışmaları dinlemeye karar verdi.