TGTV Din Eğitimi Çalışma Grubu, Stratejik İş Birliğini Ele Aldı.

 İstanbul, 29 Eylül 2023 – Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen “Din Eğitimi Çalışma Grubu Toplantısı”, 29 Eylül 2023 tarihinde TGTV Genel Merkezinde gerçekleşti. Toplantıyı, Hayrat Vakfı’nı temsilen, TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Metin Uçar yönetti.

TGTV (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı) Din Eğitimi Çalışma Grubu, 2023 çalışma dönemini değerlendirmek üzere bir araya geldi. Bu toplantıda, “Aile, Cami, Okul ve Gönüllü Teşekküller İş Birliğinde Din Eğitimi Destek Programı” için kurumlar arası stratejik iş birlikleri, ilişkileri ve gelecekte atılması gereken adımlar ele alındı. 

Dalgıç Vakfı temsilcisi, Şaban Odabaşı, Türkiye'de eğitim sisteminin hedef ve yapısal sorunlarına dikkat çekip, Türkiye'nin eğitim anlamında büyük resme odaklanmasının gerekliliğini vurguladı. Odabaşı, eğitim sisteminin, milli ve manevi değerleri benimseyen, aynı zamanda meslek icra yeteneği kazandıran bir yapıya kavuşmasının şart olduğunu ifade etti. 

İDSB temsilcisi, Adil Yarangümeli, Memursen, ÖNDER vb. gibi yaygın kuruluşların din eğitimi sürecine nasıl dahil edilebileceği konusunda stratejiler geliştirilmesinin önemini vurguladı. 

İlkseç Vakfı’ndan Hasan Gündoğmuş ise kamu kurumları ile gönüllü teşekküller arasında daha etkin bir iş birliği kurulabilmesi için yaşanan sorunlara dikkat çekti. Gündoğmuş, kamusal kurumların iş birliği anlayışının sınırlılıklarını vurgulayarak, okulların iş birliği için istekli olmasına karşın gönüllü kuruluşların bu talebi karşılayacak insan kaynağının sınırlı kaldığını belirtti. 

Hilaliye Eğitim Vakfı’ndan Musa Said Taş, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet ve Gençlik ve Spor Bakanlığı aktörleri arasında koordinasyonun gerekliliğini vurgulayıp, kamu ve gönüllü teşekküller arasında bir "güven meselesi" olduğunu, gönüllü teşekküllere duyulan güvensizliğin, bu teşekküllerin kamuya güven veren bir iletişim stratejisi izlemesi gerekliliğini ortaya koyduğunu belirtti. Taş, ayrıca, kamu kurumlarının gönüllü teşekkülleri "Kapalı kutu mu?" metaforu ile değerlendirdiklerine de dikkat çekti. 

Toplantıda, Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 4-6 yaş grubu için din eğitimi protokolünün imzalanmasının, kurumlar arası koordinasyonun ne kadar mühim olduğunun bir örneği olarak gösterildi. 

Gönüllü teşekküllerin, din eğitimi sürecinde daha aktif ve etkin bir rol oynaması için atılması gereken adımların neler olduğuna dair bir yol haritası çıkarılmasının, önemli bir adım olacağı değerlendirildi. 

Kamu Kuruluşları ve Gönüllü Teşekküller Arasındaki İletişim Sorunu 

İlkseç Vakfı temsilcisi Hasan Gündoğmuş, kamu kuruluşlarının "Biz zaten yapıyoruz. Size ne gerek var" anlayışının, kamu kuurluşları ile gönüllü teşekküller arasındaki koordinasyonun önünde engel teşkil ettiğini, ancak aynı kamu kuruluşlarının, yereldeki hizmetler için gönüllü teşekküllere ihtiyaç duyduklarını belirterek,bu çelişkili durumun, daha sağlam köprülerin inşa edilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti. 

Kurumsal İletişimin Önemi 

Musa Said Taş, gönüllü teşekküllerin kamuyla sağlam ve güven veren bir iletişim kurmalarının gerekliliğine vurgu yaptı. 15 Temmuz sonrası yaşanan sorgulamalar, gönüllü teşekküllerin kamuya güvence veren bir yapıda olmalarının ne kadar kritik olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. 

Faaliyetlerde Koordinasyon 

Diyanet, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve gönüllü teşekküllerin kendi görev alanları dahilinde koordinasyon içinde  faaliyetler yapamamalarının, sahada, eksikliğinin hissedildiği  değerlendirildi. 

Gönüllü Teşekküllerin Gücü 

Gönüllü teşekküllerin başarılı olduğu çalışma alanlarının tespit edilerek, bu başarılar üzerinden iş birlikleri kurulması gerekliliğinin altı çizildi. Gönüllü teşekküllerin en büyük cazibesi olan insan kaynaklarıyla, doğru projelerle kamu kurumlarıyla daha etkin iş birlikleri kurulabileceği vurgulandı. 

Eğitimci Eğitimi ve Akreditasyonun Genişlemesi 

Destek programlarında kullanılacak eğitimciler ve koordinatörler için eğitici eğitimi ve akreditasyon süreci oluşturulmasının önemine değinilerek, Halk Eğitim Merkezleri’nin bu konuda önemli bir rol oynayabileceği aktarıldı. Eğitimlerle akredite edilen kişilerin projelerde daha etkili olduklarının gözlemlendiği söylendi. 

Geleceğe Yönelik Öneriler 

Din öğretimi destek programlarının, sahadaki gerçek sorunları ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için eğitimciler, uygulayıcılar ve kamu aktörlerinin biraraya getirilmesinin, örnek çalışmaların da paylaşılacağı geniş katılımlı oturumlar yapılmasının, din öğretimi destek programları için yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıdığı ortak kanaatine varıldı. 

TGTV'nin öncülüğünde faaliyet gösteren Din Eğitimi Çalışma Grubu, gerçekleştirdiği toplantılarla, din öğretimi destek programının, İletişim eksiklikleri, koordinasyon sorunları ve potansiyel iş birlikleri ışığında önemli  başlıklarını  ele almaya devam ediyor. 


Toplantıya, TGTV, Hayrat Vakfı, İDSB, Suffa Vakfı, İlkseç Vakfı, Hilaliye Eğitim Vakfı, Süreyya Derneği ve Dalgıç Vakfı temsilcileri katıldı.Örnek Metin