“GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDA GENÇLEŞTİRME TEŞVİK EDİLMELİDİR.”

İstanbul 25 Ekim 2023 - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen "Gönüllü Teşekküllerde Gençleştirme Tecrübeleri ve İstişare Toplantısı", 25 Ekim 2023 Çarşamba günü, İstanbul'da Ensar Vakfı Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya, TGTV Üyesi 50’ye yakın kurumun, başkan, yönetim kurulu üyesi ve temsilcisi katılım gösterdi. Toplantıda, gönüllü teşekküllerde gençleştirme konusunda edinilen deneyimler masaya yatırıldı. 


Programın Açılış Konuşmacıları 


Açılış konuşmasını TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız, Kurucular Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal, Ensar Vakfı Başkanı, Şener Ağaç ve Deniz Feneri Genel Başkanı, Mehmet Cengiz gerçekleştirdi. 

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız, gençlerin bakış açısının kurumlara farklılık ve tazelik getirdiğine vurgu yaparak, kurumların genç dimağları bünyelerine dahil etmesinin gerekliliğine işaret etti. Gençlerin kurumlarla olan ilişkilerinin ve meselelere bakışının önemini vurguladı. 

Ensar Vakfı Başkanı Şener Ağaç, vakfın 1979 yılında kuruluş amacını ve gençlere yönelik faaliyetlerini anlatıp, Ensar Vakfı'nın gençleri merkeze alarak gerçekleştirdiği projelerden örnekler verdi. Vakfın gençlere yönelik burs, yurt, yemek, kitap kafe tarzı faaliyetlerine değinen Ağaç, bu tür projelerin gençlere hitap ettiğine dikkat çekti. 

Gazze Meselesine Dikkat Çekildi 

Kurucular Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Gazze meselesinin hepimizi derinden etkilediğini belirtirken, tüm katılımcılara bu konuda duyarlı olma çağrısında bulunup, hatırlatmalar yaparak gençleştirme programının önemine de dikkat çekti. 

Gençleştirme Vurgusu, Tecrübeler ve Öneriler  

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal, "Teşkilatlarımız gerçekten bu gençlerin sayesinde devam ediyor. Kurumların gençlik çalışmalarından ana kademeye geçişler ve yönetimde yer alma oranları yükselmiştir. Gençliğimizden ümit varız. 15 Temmuz gecesinde bu ülke gençlerin omuzlarında yeniden yükseldi" dedi. 

Deniz Feneri Genel Başkanı Mehmet Cengiz ise, "Gönüllü kuruluşlar, gençlerle doğru zeminde süreklilik arz eden bir iletişim kurmalıdır. Gençlerin dünyaları bizim dünyamızdan çok daha ötededir. Gençler, daha geniş bir dünya görüşüne, geniş gönül dünyasına ve yeni parlayan fikirlere sahiptirler.” şeklinde konuştu. 


Gençleştirme Çalışma Grubu Başkanı Ethem Yüksel Kahveci, gençlerin STK'larda, aidiyet hissinin nasıl sağlanacağı gibi konulara değindi. Gençlerin aidiyet hissetmelerinin ve tecrübe aktarımının önemine vurgu yaptı. Toplantının moderatörlüğünü üstlenen Ethem Yüksel Kahveci, gençlerle olan bağının sırrının sürekli onlarla bir arada olmak olduğunu belirtti. Gençlerin STK’larda nasıl konumlandırılması gerektiğine dair tecrübelerini paylaştı 

TGTV Koordinasyon Kurulu Başkanı Metin Uçar, toplantıda, gönüllü teşekküllerde sürdürülebilirliğin, insan kaynağının devamlılığına bağlı olduğunu belirtti. Uçar, gençlerin kurumlarda aktif olarak çalışmalarının teşvik edilmesi gerektiğini dile getirip,  kurumların sürdürülebilirliğinin gençlere olan yatırımla mümkün olduğunu belirtti. 

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Taha Özdemir ise, Kartepe Zirvesi'nin ardından gerçekleşen bu toplantının önemini vurgulayarak, konuşmasına devam etti. "Gençleştirmeye Kurumsal Bakış" başlığı altında, gençleştirme sürecinde kurumsal deneyimlerini paylaştı. Özdemir, gençlerin kurumlarla nasıl daha etkin bir şekilde bütünleştirilebileceğine dair önerilerini paylaştı. 


TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ercan Vergili, "Gençlerin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Bilgiye çok hızlı ulaşabiliyorlar, çok daha hızlı hareket edebiliyorlar. Doğal olarak çok hızlı kavrayabiliyorlar. Gönüllü kuruluşlarımız, yönetimlerinde gençlere yer vererek, Onların enerjisinden istifade etmelidirler.” dedi. 


TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Muhittin Çalım da, "Gençlerin kaygısını yaşarken, onlarla aynı frekansı yakalamakta sıkıntılar yaşıyoruz. Her kurum ilgi çevresindeki gençlerin olumlu yönlerine odaklanıp,  gençlik çınarlarını büyütmeleri gerekiyor." diye ekledi. 

Toplantı, katılımcıların deneyimlerini paylaşmasıyla devam ederken, gençleştirme konusundaki tecrübelerin değerlendirilmesi ve bu konuda atılacak adımların belirlenmesi amacıyla yapılan istişarelerle sona erdi. 

İstişare toplantısında aşağıdaki kurumlar gençleştirme tecrübeleri hakkında tecrübe paylaşımı yaptılar.

 1.         Ensar Vakfı / Şener Ağaç 

2.         Siyasal Vakfı / Taha Özdemir 

3.         Kadem / Ebru Aracı, YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

4.         İhlas Vakfı / Hasan Can Korkmaz 

5.         İHH / Ahmet Göksu 

6.         Anadolu Federasyonu / Mehmet Alpcan 

7.         Hayrat Vakfı / Metin Uçar. 

8.         ASKON / Ercan Vergili 

9.         Hikmet Vakfı / Levent Can