GÖÇ VE MÜLTECİ YÖNETİMİ İÇİN SİVİL KAPASİTEYE İHTİYAÇ VAR

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın “Göç ve Mülteci Algısı Çalışma Grubu” toplantısı 26 Nisan 2023 Çarşamba Saat 10.30’da TGTV Genel Merkezinde yapıldı. TGTV İcra Kurulu üyesi, Orhan Demir’in yönetiminde yapılan toplantıya, İDSB, Anadolu Federasyonu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Ataa İnsani Yardım Derneği, TACEV, temsilcileri katıldı.

Gönüllü kuruluşların, göç ve mülteci yönetimi için sivil kapasite geliştirilmesi hususunun müzakere edildiği toplantıda, “Göç ve Mülteci Gönüllüsü Okulu” seminer programı görüşüldü. Seçim sürecinin de etkisiyle, olumsuz mülteci algısının hafiflediği tespiti yapıldı. Ancak seçimden sonra olumsuz algı dalgasının tekrar yayılmasının gündeme gelebileceği değerlendirilerek, bu algının yönetilmesi için gönüllü kuruluşlarımızda insan kaynağı kapasitesi geliştirilmesi gerekliliğinde mutabık kalındı. 

Göç ve mülteci yönetiminin ülkemizin geleceğinde gündem olmaya devam etmesinin beklendiğinin ileri sürüldüğü toplantıda, gönüllü kuruluşlarımızın tıpkı insani yardımda olduğu gibi kapasite geliştirerek göç ve mülteci krizinin zararlı etkilerinin azaltılabileceği değerlendirildi. Bu amaçla gönüllü kuruluşlara yönelik “Göç ve Mülteci Gönüllüsü Okulu” seminer programının bir an önce yapılmasının gerekliliğinin altı çizildi. 

Göç ve mülteci yönetiminde kriz anı kadar zaman içinde gelişen olumsuzluklarla da mücadele edilmesinin çok önemli olduğu dile getirildi. Gönüllü kuruluşların, Kamu ile iş birliği halinde; uyum çalışmalarına destek olma, mülteci çocukların eğitim sürecine dahil edilmesi, düzensiz göçle mücadelenin bir paydaşı olması, olumsuz mülteci algısının yaygınlaşmaması ve mülteci nüfusun kaldığı süre içinde de olsa ülkemizin üretkenliğine hızlı bir şekilde katkı sağlaması başlıklarında destek kapasitesi geliştirmeleri gerektiği görüldü.

Göç idaresi, üniversite ve gönüllü kuruluşlar arasında yapılacak iş birliği ile gönüllü kuruluşlara kamu kurumlarına destek olabilecek göç ve mülteci yönetimi kapasitesi  kazandırmak üzere çalışmalara devam edilmesinde mutabık kalındı.