GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR, "GÖÇ VE MÜLTECİ" YÖNETİMİNE  DESTEK İÇİN İNSAN KAYNAĞI GELİŞTİRMELİDİR.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın “Mülteci Algısı Çalışma Grubu” toplantısı 21 Mart 2023 Salı Saat 10.30’da TGTV Genel Merkezinde yapıldı. TGTV İcra Kurulu üyesi, Orhan Demir’in yönetiminde yapılan toplantıya, İDSB, Anadolu Federasyonu, ASSAM, Ataa İnsani Yardım Derneği, Hikmet Vakfı, TACEV, Yardımeli Derneği ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği temsilcileri katıldı.

TGTV öncülüğünde faaliyet gösteren “Göç ve Mülteci Algısı Çalışma Grubu” gönüllü kuruluşların “Göç ve Mülteci” farkındalığını artırmak için “Göç ve Mülteci Okulu” seminer programı üzerinde çalışma başlattı. 

Toplantıda geçici koruma statüsü ile ülkemizde bulunan Suriyeli göçmenler üzerinden yürütülen algılar üzerinde değerlendirilmeler yapıldı. Olumsuz algının azaltılması için gönüllü kuruluşlara göç ve mülteci farkındalığı yüksek insan kaynağı kazandırılmasının ihtiyaç haline geldiği vurgulandı. 

İlk ve ortaokul kurum öğretmenlerinin (göç alan yerleşim yerlerindeki) göç ve mülteci farkındalığını yükseltecek eğitim çalışmalarına ihtiyaç olduğunun altı çizildi.

Gönüllü kuruluşların uzmanlık alanı ekseninde geliştirdikleri kapasitelerin göç ve mülteci yönetiminde kullanılmasını sağlamak için projelere ihtiyaç duyulduğu ifade edilen toplantıda, özellikle teknoloji kapasitesi olan gönüllü kuruluşlara bir çağrı yapılarak göç ve mülteci yönetimine destek olacak projeler geliştirmeleri gerektiği hususunda mutabık kalındı.