İNSANİ YARDIM KURULUŞLARI, TOPLUMSAL DAYANIŞMAMIZIN SEMBOLÜDÜR.

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız, TGTV Genel Merkezi’nde, 02.10.2023 tarihinde TGTV çatısı altında bulunan insani yardım kuruluşlarıyla bir araya geldi. Yıldız, “Afetlere hazırlık” ve “Türkiye’nin İnsani Yardım Gücü” gündemli toplantı sonunda değerlendirmelerde bulundu.

(İstanbul, 02 Ekim 2023) - TGTV Başkanı Mehmet Yıldız, insani yardım kuruluşlarının ve gönüllü teşekküllerimizin önemine dikkat çekerek, bu kurumların “Dayanışmamızın Sembolü” olduklarını vurguladı. 

Gençler ve Yardım Çalışmaları 

Gençlerin, insani yardım çalışmalarında aktif rol alması gerektiğini vurgulayan Yıldız, TGTV olarak, arama-kurtarma ekip çalışmalarının, gençler ile gönüllü kuruluşlar arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirdiğini müşahede ettiklerini söyledi. 

Afete, Eğitimli İnsan Hazırlanmalı   

Tüm gönüllü kuruluşların afetlere hazırlık çalışması gündemi olması gerektiğinin altını çizen Yıldız, Kahramanmaraş depreminde en çok sıkıntı çekilen konunun insan kaynağı olduğunu, afetlerde eğitimli insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle, insani yardım kuruluşlarının ve gönüllü teşekküllerin arama kurtarma ekipleri kurarak, gençlere alan açılması gerektiğini söyledi.

 Koordinasyon Rolü 

Tüm insani yardım kuruluşlarını kapsayacak akredite ve koordinasyon modeli geliştirilmesi gerektiğini belirten Yıldız, TGTV’nin, bu yöndeki çalışmalara destek verebileceğini ifade etti. 

Kuruluşlar Arası İş Birliği 

İnsani yardım kuruluşları arasındaki koordinasyonun, bağışçıların ve üyelerin önceliklerine göre şekillendiğini belirten Yıldız, bu gerçekliğin iş birliklerinde göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.     

Türkiye'nin İnsani Yardım Potansiyeli 

Yıldız, Türkiye'nin insani yardım gücünün sadece resmi kuruluşlardan ibaret olmadığını, gönüllü teşekküllerin ve gönüllü kuruluş mensuplarının da bu gücün bir parçası olduğunu belirtti. 

Bağışçıların Rolü ve İç Mekanizmalar 

TGTV Başkanı Mehmet Yıldız, bağışçıların, insani yardım kuruluşlarının en önemli teşvik ve motivasyon kaynağı olduğunu bu yönlendirmenin, kuruluşların afet ve ihtiyaç bölgelerine daha etkin destek sağlamaları sonucunu getireceğini vurguladı. 

Bir Araya Gelmek Güçlendirir 

Yıldız son olarak, insani yardım kuruluşlarının çeşitli oturumlarla bir araya gelerek, Türkiye'nin insani yardım potansiyelini nasıl daha da geliştirebileceğine odaklanmalarına ihtiyaç olduğunu ve TGTV’nin bir çatı kuruluş olarak, “Türkiye’nin İnsani Yardım Gücünü” artıracak her türlü çalışmalara destek olacağını söyledi.