TGTV, Olumsuz Mülteci Algısını Gündem Yaptı

TGTV Göç ve Mülteci Algısı Çalışma Grubu, 2 Ekim 2023 tarihinde TGTV Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantısında, “Güncel mülteci sorunları ve olumsuz algının nasıl yönetileceği” konusunu müzakere etti.

Toplantıyı yöneten TGTV Başkanı Mehmet Yıldız, Suriyelilerin nüfuslarına göre en az asayiş sorunu çıkartan muhacirler olduklarını vurguladı.

Hayrat Vakfı temsilcisi Metin Uçar, olumsuz algının toplum vicdanında kabul görmemesi gerektiğini vurgulayarak, gönüllü teşekküllerin bu olumsuz algıdan kurtulmak için aktif rol almasının önemine dikkat çekti.

TACEV'den İsmail Bakal, medyanın bu konuda etkili çalışmalar yapması gerektiğini belirtirken, Hikmet Vakfı'ndan Hüseyin Ezgi "Hangimiz Mülteciyiz?" sorusunun topluma yüksek sesle sorulması gerektiğine vurgu yaptı.

Olumsuz Algı Yayılıyor

Göç ve mülteci meselesinin, ülkemizde her geçen gün daha fazla hissedilen bir konu olup, Türkiye gündemindeki ağırlığının arttığı tespiti yapılan müzakerede, olumsuz algıların toplumsal huzur ve istikrara zarar verdiğine dikkat çekildi. Medya yoluyla olumsuz algıların topluma yayıldığı, dindar insanlarda bile bu olumsuz algının etkili olduğu, cami cemaatine kadar uzanan bir olumsuz algı zincirinin oluştuğunun gözlemlendiği aktarıldı.

Kavram Kargaşası Var, Yabancı Düşmanlığı Artıyor

Toplantıda, olumsuz algının, yalnızca mültecilere değil, yabancılara da zarar verdiği vurgulandı. Göç ve mülteci konusunda kavramsal bir kargaşa yaşandığına da dikkat çekildi. Yabancıların Türkiye’de bulunuş gerekçeleri hakkında toplumda bilgi eksikliği olduğu, istismarcı kişi ve grupların tüm yabancıları aynı potada gösterecek bir propaganda yürüttükleri bu durumun da olumsuz algıyı beslediği tespiti dile getirildi. Toplumda artan yabancı düşmanlığı, kamu kurumlarını da etkisi altına aldığı ve bir sertleşme olduğunun gözlemlendiği aktarılmıştır.

Genelleyici ve Yanıltıcı Bilgiler
“Mülteciler Türkiye ekonomisine darbe vuruyor”, “Afrikalılar Türkiye’yi Bastı”, “Suriyeli sığınmacılar, piyasayı yükseltiyor” “Tayyipçiler, mültecilerin Türkiye’de kalmasını istiyor.”, “Suriyelilere biz bakıyoruz” vb. siyasi söylem, bilgi ve klişelerle toplum psikolojisini derinden sarsmaya yönelik genelleyici ve yanıltıcı paylaşımların engellenmesi gerektiği, bunun için de doğru, yaygın ve güvenilir bilgilendirme mecralarına ihtiyacı olduğunun altı çizildi.

Olumsuz mülteci algısı ve yabancı düşmanlığının azaltılması için gönüllü kuruluşların, aktif bir rol sahibi olmalarına ve etkili çalışmalarına ihtiyaç olduğu belirtildi. Mülteci algısının nasıl olduğunun belirlenmesi için anket çalışmaları yapılması gerektiği, gerçek yaşam hikayelerini anlatan mülteci belgeselleriyle algının olumlu yönde beslenmesi gerekliliği vurgulandı.

Güncellenmiş Bilgi ve Verilere Dayalı Çözüm Önerilerine İhtiyaç Var

Toplantıda, tarih ve medeniyet bilincinin zayıflaması, bölgesel hafızanın silinmiş olması, göç kaynaklı ayrımcılığın engellenmesinde “Osmanlı birlikteliği” vurgusunu etkisiz bıraktığı tespiti yapılmıştır.

Türkiye'de göçmenlerin geleceği konusunda bir belirsizlik olduğu ve bu belirsizliğin olumsuz algıları kuvvetlendirdiği belirtildi. Bu belirsizlikle mücadele etmek ve toplumu sağlıklı bilgilendirmek için güncellenmiş bilgi ve verilere dayalı çözüm önerilerine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

TGTV olarak mülteci sorununda toplumun doğru bilgilendirilmesi ve olumsuz algıların değişmesi için gönüllü kuruluşlarımızın da aktif hale gelmesi, çalışmalar yapması, göç idaresi başkanlığı ile iş birliği içinde “Göç ve Mülteci Yönetiminde” gönüllü insan kaynağı kapasitesini artırması gerekliliğinde görüş birliğine varılmıştır.