TGTV, Hayrat Vakfı'nı Ziyaret Etti. Ziyarette Ortak Mesajlar Verildi .

TGTV (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı), sadece toplantılarda bir araya gelmenin ötesinde, üyeleri arasındaki iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek adına yeni bir adım attı. Mehmet Yıldız'ın liderliğinde, vakıf üyelerini yönetim kurullarıyla daha yakından tanışmak için kurumsal ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu ziyaretler sırasında, TGTV'nin güncel durumu ve gelecek planları hakkında bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca, ziyaret edilen kurumların faaliyetleri, güncel meselelere ilişkin görüşleri ve tarihçeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuluyor. Bu etkileşimler, her iki tarafın da birbirlerinin faaliyetlerini daha iyi anlamasını sağlayarak, ortak hedeflere yönelik iş birliğinin temellerini atıyor.


TGTV'den Yönetim Kurullarıyla Yakınlaşma Hamlesi 

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız başkanlığında, Başkan vekili Mustafa Şimşek, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Metin Uçar, İsmail Tuğrul, Abdulkadir Yazıcı ve Orhan Demir'den oluşan heyet, Hayrat Vakfı'nı ziyaret etti. Bu ziyarette, Hayrat Vakfı Başkan Yardımcısı Ahmet Semiz, vakfı temsilen Hüseyin Yavuz, Mahmut Akbulut, Ahmet Selim Tekin ve Rıdvan Abut hazır bulundu. 

Üyeler Arası İlişkiler Güçleniyor 

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız, üyeleri ve yönetim kurullarını daha yakından tanımak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler ve etkinlikler hakkında bilgi verdi. Yıldız, sadece TGTV toplantılarına katılmakla yetinmeyip, üyelerin faaliyetlerini ve düşüncelerini daha yakından tanımak için bu ziyaretlerin önemli olduğunu vurguladı. Yıldız, TGTV’yi akil adamların buluştuğu yer olarak tanımladı ve bu toplantıların, meseleleri tartışıp olumlu sonuçlara ulaşma fırsatı sunduğunu dile getirdi. TGTV'nin, 2022 yılının 29-30 Ekim tarihlerinde Kartepe'de düzenlediği zirve toplantısından da bahseden Yıldız, zirveden sonra çalışma gruplarının kurulduğunu aktardı. Bu gruplarda önemli verilere ulaşıldığını belirtti. Yıldız, gerçekleştirilen faaliyetler ve ilişkilerin güçlendirilmesi sayesinde, bu etkileşimlerin, sıkıntıların birlikte çözülmesi ve taleplerin karşılıklı olarak iletilmesi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. 

Gönüllü Teşekküllerin Gücü 
Yapılan görüşmede, gönüllü teşekküllerin toplum üzerindeki olumlu etkileri ve din eğitiminin önemi konuşuldu. Hayrat Vakfı Başkan Yardımcısı Ahmet Semiz, TGTV'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gönüllü teşekküllerin faaliyetlerinin dirayetli ve koordineli şekilde devam etmesinin önemine dikkat çekti. Hayrat Vakfı Başkan Yardımcısı Ahmet Semiz, bu ziyaretin, aradaki mesafeleri kısaltma adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. 

Din Eğitiminin Mecburiyeti Üzerine Çağrı 

Semiz, din derslerinin mecburi olması gerektiğini dile getirdi. Katılmak istemeyenler için dilekçe verme hakkının önemine değinerek, her bireyin dini öğrenme hakkının eşit olduğunu belirtti. 


Gönüllü Teşekküllerin Rolü ve Faaliyetlerinin Önemi 

Gönüllü teşekküllerin sivil toplumu bir arada tutma görevinin altını çizen Semiz, bu kuruluşların koordineli ve dirayetli çalışmalarının toplum için büyük önem taşıdığını ifade etti. TGTV'nin İttihadı-ı İslam'ın çekirdeğini oluşturduğunu ve mevcut durumu korumasının dahi yeterli olduğunu vurguladı. 

Farklılıkları Büyütmeyelim, Müştereklerde Birleşelim

Bediüzzaman Said Nursi'nin "İhlas Risalesi “ne atıfta bulunan Semiz, farklılıkların büyütülmemesi ve asgari müştereklerde bir araya gelinmesi gerektiğine dikkat çekti. Toplumun birliği ve beraberliği için bu yaklaşımın önemini vurgulayarak, herkesi bu doğrultuda hareket etmeye çağırdı.   

Hayrat Vakfı'nın Yurtdışı Başarısı: 27 Ülkede Faaliyet

Hayrat Vakfı'nın Yurtdışı Hizmetler Koordinatörü Rıdvan Abut, vakfın 27 ülkede sürdürdüğü faaliyetler ve genişleyen uluslararası etki alanı hakkında bilgi verdi.❞ Rıdvan Abut, Hayrat Vakfı'nın temel ilkesinin iman ve Kur'an hizmeti olduğunu belirterek, vakfın Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa'dan Pasifik Asya'ya, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada 27 ülkede faaliyet gösterdiğini açıkladı. Vakfın, yetim çalışmaları, su kuyusu açma, Kur'an-ı Kerim dağıtımı gibi önemli projeleri kapsadığını belirtti. Ayrıca, vakfın 88 ülkeye yayılan faaliyetlerini 26 ofis aracılığıyla doğrudan takip ettiklerini söyledi. 


Eğitim ve Araştırma Alanındaki Yenilikler 

Abut, Uluslararası Eğitimciler Derneği ve Hayrat Uluslararası Hafızlık Derneği gibi kurumlarla iş birliği içinde, yurt dışından gelen öğrencilere Osmanlı tarzında hafızlık eğitimi verildiğini ve bu öğrencilerin kendi ülkelerinde hafızlık merkezleri açtıklarını açıkladı. Ayrıca, 2018 yılında Sudan'da "Risale-i Nur Araştırmaları" adında akademik bir dergi kurduklarını, bu derginin uluslararası indekslerde yer aldığını ve dünya genelinden ilgi gördüğünü ifade etti. 

Türkiye'nin Uluslararası Eğitim Vizyonuna Katkı

Cumhurbaşkanı'nın 2023'te 350 bin uluslararası öğrenci hedefine ulaşma yolunda vakfın önemli katkılar sunduğunu belirten Abut, Hayrat Vakfı'nın manevi eğitim ve faaliyetler sunarak uluslararası öğrencilere destek olduğunu vurguladı. 

Geleceğe Bakış 

Türkiye'nin 2002 yılında uluslararası öğrenciler alanına açılmasının ardından vakfın geniş bir açılım gerçekleştirdiğini ve ziyaret ettikleri yerlerde "Sizi bekliyorduk" cümlesini sıkça işittiklerini belirten Abut, gelecekte daha fazla ülkede faaliyet gösterme hedeflerinin olduğunu dile getirdi.   

TGTV'de Yeni Bir Heyecan Dalgası 

Hayrat Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Metin Uçar, TGTV Başkanı Mehmet Yıldız'ın heyecanına ortak olduklarını ve bu yeni dönemin, çalışma grupları toplantıları ile ivme kazandığını belirtti. Bu toplantılarla birlikte TGTV'nin dinamizminin sürmesini beklediklerini ifade etti. Uçar, TGTV’nin koordinasyonu güçlendirerek ve yapılan çalışmaları geniş bir alana yayarak sivil toplumun sesini daha da güçlü bir şekilde duyurması gerektiğini söyledi. 

Dünden Bugüne Hayrat Vakfı  

Hayrat Vakfı, Bediüzzaman Said Nursi'nin 1926'dan itibaren sürdürdüğü hizmetlerin devamı olarak, 1974 yılında Isparta'da temelleri atılarak İstanbul Küçükçekmece'de resmi olarak kurulmuştur. Vakıf, Kur'an-ı Kerim'in eşsiz değerini ve ışığını tüm dünyaya yayma misyonunu üstlenmiştir. 

**1974, Isparta ve İstanbul Küçükçekmece 

Gladstone’un “Kur’an’ı Müslümanların elinden almalıyız” ifadesi üzerine “Kur’an’ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim” sözünün bir yansıması ve bu manada Bediüzzaman Said Nursi'nin  tespiti ve emriyle Kur’an’ın tevafuklu olarak yazılmasının ardından bu Kur’an’ı basmak ve dünyaya ulaştırmak gayesine matufen tesis edilmiştir.  

**Ahmed Hüsrev Altınbaşak 

Tüzüğünün en temel maddesi iman ve Kur’an hakikatlerine hizmet etmek olan Hayrat Vakfı, bahsi geçen Tevafuklu Kur’an’ın kâtibi Ahmed Hüsrev Altınbaşak tarafından kurulmuştur.  

**81 İl ve 10 Milyon İnsan  

Türkiye genelinde 81 ilde aktif olan Hayrat Vakfı, 7'den 70'e her yaştan insanı iman hakikatleri ile buluşturmuş, etkilenen insan sayısı 10 milyonu aşmıştır.  

**Uluslararası Alanda Büyüme: 

20'den fazla ülkede koordinatörleri ve 30'dan fazla ülkede temasları ile vakıf, Türkiye'deki benzer faaliyetleri uluslararası düzeyde yürütmektedir. 

**2013, Hayrat İnsani Yardım: 

Sosyal yardım alanındaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla kurulan Hayrat İnsani Yardım Derneği, 2016'da kamu yararına çalışan bir dernek olarak 84 ülkede faaliyet gösterir hale gelmiştir. Hayrat Vakfı, Isparta'da 20 bin metre karelik bir alanda kurduğu matbaa tesisinde, Osmanlı Türkçesi'nin yaşatılması ve Kur'an-ı Kerim'in basımı gibi önemli hizmetleri sürdürmektedir. Ayrıca, yüz yüze ve online eğitimlerle, Osmanlı Türkçesi ve Değerler Eğitimi çalışmaları yapmaktadır. 

**Birliğe ve Beraberliğe Vurgu 

Vakfın Başkan Yardımcısı Ahmed Semiz, TGTV'nin kurucu üyeleri arasında yer alarak, İslam ümmetinin birliğine ve beraberliği çalışmaların sürdürülmesinde TGTV’de aktif rol almıştır.