Ezana Saygı, Sağduyuya Davet

14 Mart 2019

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Taksim’de yapılan bir yürüyüş sırasında, ezana gürültü ve ıslıkla tepkide bulunulmasının kamuoyunda infial oluşturması üzerine basın toplantısı ile tepki vermiştir. 


Taksim’de yapılan bir yürüyüş sırasında, ezana gürültü ve ıslıkla tepkide bulunulması kamuoyunu derinden sarsmıştır. Birlik-beraberliğimizin, bağımsızlığımızın ve dinimizin sembolüne karşı yapılan bu fiili durum, asla kabul edilemez. Yakın tarihte de üzerinde çokça oyunlar oynanan ezan, tartışmasız, dini bir simgedir. Her türlü ideolojinin ve siyasetin üstündedir.


Ezan-ı Muhammedî, peygamberimizin tasvibi, Kur’an kerimin “biz senin şanını yükselttik” ifadeleri ile olan tasdiki neticesinde namaza çağıran davettir.


“Ezan Müslümanlar için bir hürriyet beratı, güftesi değiştirilemez bir istiklal marşıdır. Ezanın dinmesi esaretin (ilk canlı) ifadesidir. Ezansız bir İslam (cemiyeti, müminler) diyarı düşünülemez.
Bunun içindir istiklalimizi ezanların yükselmesinde gören milli şairimiz Mehmet Akif şöyle diyordu:


“Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli

Değmesin mâbedimin göğsüne nâ-mahrem eli,

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli” 

Ezan Müslümanların ortak değeridir. Müslümanları temsil etmektedir. Ezan, müminlerin istiklal marşı, İslam toplumunun ortak zaman ölçüsü ve parolasıdır. Ezan ile başlayan gün beş bölüme ayırmakta, inananlara bir disiplin ruhu aşılamaktadır.


Dinimizde ezanın okunmasına özen gösterildiği gibi, tekrar edilerek dinlenmesi de gereklidir. Peygamberimiz şöyle buyurur, “ezanı işitince müezzinin söylediği kelimeleri söyleyiniz.”


Ezan İslam ülkelerinin hepsinde aynı güfte ile okunur. Asli yapısı değiştirilemez, cihanşümuldür.


Ezan asla alay ve eğlence mevzusu edilemez. Saygı gösterilmelidir.


Milletimizin sembolleşen dini değerlerini, alkışlarla, sloganlarla ve ıslıklarla alaya almak en aşağı seviye ve alçakça bir davranıştır. Toplumu kutuplaşmaya, bölmeye, kardeşliği bozmaya yönelik bir eylemdir.


Ezanı, siyasal tercihlerle özdeşleştirip, İnsan haklarına ve kadına tehdit olarak göstermek maksatlı bir girişimdir. (İnsanlık, barış için çok bedel ödemiştir.) Din ve inanca saygı duymamak barışa indirilmiş bir darbedir. 

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, milletimizin, birliğini aşındıran eylemleri ve ayrımcılığı şiddetle kınıyoruz. İnanca ve düşünceye saygının bir insanlık erdemi olduğunu hatırlatır, bu tür maksatlı ve kışkırtıcı eylemler karşısında herkesi sağduyu içinde hareket etmeye davet ederiz.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.

Av. Hamza Akbulut
TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı