İNSANİ YARDIM ÇALIŞMA GRUBU İLK TOPLANTISINI YAPTI.

16.12.2022 

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğündeki “İnsani Yardım Çalışma Grubu” ilk toplantısını 16 Aralık 2022 Cuma Saat 11.00’da TGTV Genel Merkezinde yaptı. TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız yönetiminde, TGTV İcra Kurulu Üyesi (Deniz Feneri’nin temsilcisi), İsmail Tuğrul’un koordinatörlüğünde yapılan toplantıya İDSB, HAK-İŞ, ÜNDER, Yardımeli Derneği, Yeryüzü Doktorları, Hayrat Yardım, Burak Derneği, Kevser Eğitim Vakfı ve Ensany temsilcileri katıldı.

TGTV öncülüğünde faaliyet gösteren İnsani Yardım Çalışma Grubu, insani yardım danışma ve analizi için bir kurul oluşturulmasını değerlendirdi. Kurula kurumsal desteğin sağlanmasının önemine değinilen toplantıda, bu konunun insani yardım kuruluşlarına yapılacak ziyaretlerde gündeme getirilmesinde ortak kanaate varıldı. 

Çalışma grubunun gündemindeki diğer konu ise “İnsani Yardım Uzmanı Eğitim Programı” oldu. Böyle bir eğitim programı için insani yardımda uzmanlık alanı geliştirmiş kurumlarla koordinasyon sağlanarak, taslak program için çalışma yapılması düşüncesi benimsendi. 

İnsani yardım kuruluşları tanışma ve ziyaret programının en önemli husus olduğunun altı çizilen toplantıda, ziyaret programının ivedilikle başlatılmasına karar verildi.