MÜLTECİ ALGISI ÇALIŞMA GRUBU İKİNCİ TOPLANTISINI YAPTI

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın “Mülteci Algısı Çalışma Grubu” toplantısı 27 Aralık 2022 Salı Saat 10.00’da TGTV Genel Merkezinde yapıldı. TGTV İcra Kurulu üyesi, Orhan Demir’in yönetiminde yapılan toplantıya, İDSB, Anadolu Federasyonu, ASSAM, Ataa İnsani Yardım Derneği, Deniz Feneri Derneği, Doğu Türkistan Maaruf Derneği, Ensar Vakfı, Hikmet Vakfı, TACEV, Ümraniye Hizmet Vakfı, ÜNDER, Yardımeli Derneği ve Anadolu Tevhid Vakfı temsilcileri katıldı. 


Mülteci danışma kurulu oluşturulması gündemi müzakere edilerek, eğitim, ekonomi, kültür, hukuk, medya, sağlık, tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, alanlarında olmak üzere STK ve diyanet uzmanlarının da davet edileceği bir danışma kurulunun kurulmasında fikir birliğine varıldı. 

Mülteci algısı alanında faaliyet gösteren STK’larla da iletişime geçilerek çalışma grubuna davet edilmesi hususu değerlendirildi. 

Ülkemizde kurulmuş olan mülteci STK ziyaretleri yapılarak iş birliği imkanlarının ortaya çıkarılmasında mutabık kalındı. 

İstanbul il göç idaresi ile irtibata geçilerek iş birliği ve eğitim çalışmaları hakkında neler yapılabileceği hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.