TGTV ÖNCÜLÜĞÜNDE, DİN EĞİTİMİNE DESTEK TOPLANTISI YAPILDI.

“Din Eğitimi Çalışma Grubu” toplantısı 9 Aralık 2022 Cuma Saat 10.00’da TGTV Genel Merkezinde yapıldı. TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız ve TGTV  İcra Kurulu üyesi, Abdulkadir Yazıcı’nın yönetiminde yapılan toplantıya, tamamlayıcı din eğitimi hizmetleri yapan TGTV üyesi gönüllü kuruluşların yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

TGTV  İcra Kurulu üyesi Metin Uçar, müzakere öncesinde TGTV’nin başlattığı  GİP (Gönüllü Teşekküller Arası İş Birliği Programı) hakkında katılımcılara bilgi verdi.  

Gönüllü teşekküller ile Diyanet İşeri Başkanlığı ve  Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü arasında iş birliğine ihtiyaç olduğu tespiti yapıldı.  Din eğitiminin her alanında ortaya konacak iş birliklerine de ihtiyaç olduğu vurgulandı.
“Din Eğitimi Çalışma Grubu” ziyaret programı yapılmasının faydalı olacağı değerlendirildi.

Toplantıda “Ders kitaplarında din anlatımı ve ifadesi” konusunda  iş birliğinin genişletilmesi için daha fazla kurumun destek vermesine ihtiyaç olduğu görüldü.
Gönüllü kuruluşların iş birliğinde, Okul - Cami - Aile koordinasyonlu din eğitimi programı altlık çalışması hazırlanması teklifi müzakere edildi. 

“Din Eğitimi Çalışma Grubu” toplantısı sonunda “Din Eğitimi Diplomasi ve Temas Programı”, “Ders Kitaplarında Din Anlatımı ve İfadesi takip Programı” ve “Okul-cami-aile İş Birliğinde Din Eğitimi Altlık Çalışması Programı” olmak üzere üç alanda üyelerimizin toplantıya davet edilmesi gereği görüldü.
Toplantı kapanış konuşmasında, TGTV Din Eğitimi Çalışma Grubu Yöneticisi Abdulkadir Yazıcı, temsilcilere katılımları için teşekkür ederek, bir hayrın ve iyiliğin temsilcisi olduklarını unutmamalarını hatırlattı.

TGTV Başkanı Mehmet Yıldız da gönüllü kuruluşların, din eğitimi destek çalışmalarının daha verimli, nitelikli ve koordineli hale geleceğini ümit ettiğini bu toplantıların da bu hedefe ulaşmada önemli olduğunu söyledi. Din Eğitimi Çalışma Grubu toplantısı  aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.