TGTV ÖNCÜLÜĞÜNDE , “GENÇLEŞTİRME  ÇALIŞMA GRUBU” TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın öncülüğünde “Gönüllü Kuruluşlarda Gençleştirme Çalışma Grubu” toplantısı 21 Aralık 2022 Salı Saat 10.00’da TGTV Genel Merkezinde yapıldı. TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız ve  TGTV  İcra Kurulu üyesi, Ethem Yüksel Kahveci’nin yönetiminde yapılan toplantıya, gençlere hizmet üreten TGTV ve İDSB üyesi gönüllü kuruluşların yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

TGTV  İcra Kurulu üyesi Metin Uçar,  TGTV’nin başlattığı  GİP (Gönüllü Teşekküller Arası İş Birliği Programı) hakkında katılımcılara bilgi verdi.  Toplantıda, 28- 30 Ekim 2022 tarihinde yapılan Gönüllü Teşekküller Zirvesi’ndeki  gençleştirme istişare masasının sonuç raporu değerlendirildi. TGTV’nin teklif ettiği; “Gönüllü Teşekküllerde Gençleştirme Arama Toplantıları”, “Gençlik Meclisi Oturumları", “STK'larda Genç ve Kadın Yönetici Yetiştirme – Geliştirme” ve  “Üniversite Öğrencileri STK Stajı” programları müzakere edildi.
Toplantının müzakere bölümünde, gönüllü kuruluşlarımızda sadece gençleştirme sorununun olmadığı, genel olarak katılımcı olmama temayülünün hakim olduğu tespiti yapıldı. Gönüllü kuruluşların gençleştirme çalışmalarında, iş dünyasında kurumsal tecrübe olarak oturmuş olan “işleri yeni kuşağa devretme” modelinin örnek alınabileceği değerlendirildi.Gönüllü teşekküllerin, üniversitelerdeki “öğrenci kulüplerine” destek olması gerektiğinin altı çizildi. Toplantıda, gönüllü teşekküllerin yönetim kurullarının, gençlere tecrübe aktarma uygulamaları yaparak, onları gönüllü teşekkül yöneticiliğine hazırlamaları tavsiye edildi. Gönüllü kuruluşların, gençlere “kimsesiz ve çaresiz” kalmayacakları güven duygusunu yaşatılmaları gerektiği söylendi.Gençlerin gönüllü kuruluşlarla ilk temaslarının gönüllülükle başlaması gerektiği vurgulandı.

TGTV öncülüğünde yapılan “Gençleştirme Çalışma Grubu” toplantısı sonunda “STK'larda Genç ve Kadın Yönetici Yetiştirme – Geliştirme Programı” ve “Üniversite Öğrencileri STK Stajı” programı olmak üzere iki alanda ön çalışma yapılması konusunda prensip kararı alındı.
Toplantı kapanış konuşmasında, TGTV Gençleştirme Çalışma Grubu Yöneticisi Ethem Yüksel Kahveci, gönüllü kuruluşlarda eğitimin önemine değinerek, bir çatı kuruluş olarak TGTV’nin bu çalışma grupları ile kurumlarımızın gelişimini sağlayacak standartlar geliştirmesinin önemine dikkat çekti. 
TGTV Başkanı Mehmet Yıldız da gönüllü kuruluşlarda, gençleştirme çalışmalarının artık kaçınılmaz hale geldiğini ve gönüllü kuruluşların bu süreci biran önce başlatmaları için harekete geçilmesi gerektiğini tsöyledi. Gençleştirme Çalışma Grubu toplantısı aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.