TGTV, GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLERİ STK ZİRVESİNDE BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR!

08.06.2022

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Pandemi sonrasını, gençlik ve ailedeki değişimleri, mülteciler üzerinden oluşturulan gündemi ve sosyal medya platformlarında aşındırılmak istenen değerlerimizi değerlendirmek ve bu alanlarda STK faaliyetlerini güçlendirmek için neler yapılması gerektiğini üyeleriyle istişare etmek üzere, 08.06.2022 tarihinde ASKON genel merkezinde kahvaltılı toplantı ile bir araya geldi.

TGTV’nin sabah kahvaltılı toplantılarının ikincisine ASKON ev sahipliği yaptı.


Toplantının açış konuşmasını yapan TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız, gönüllü teşekküllerin geniş katılımlıyla STK Zirvesi yapma düşüncesini üyelerle istişare etmeye ihtiyaç olduğunu, yeni yaklaşımlara da böyle ulaşılabileceğini dile getirdi. TGTV olarak geniş katılımlı bir STK Zirvesi yapma düşüncesini bu vesileyle de üyelerle istişare etme fırsatı bulunacağına değinen Yıldız, “Zirvenin ön hazırlığını görüşmek üzere üyelerimizle kahvaltılı toplantılar yapıyoruz. Bu ikinci toplantımız olacak. Üçüncüsünü de yaparak elde edilen görüşleri, rafine edip, öncelikli ihtiyaç sıralamasına tabi tutarak, STK zirvesinin çerçevesini belirlemeye çalışacağız. Tüm gönüllü kuruluşlarımız, yaşadığımız yeni durumu fark etmeli, yeni çalışma usul ve heyecanıyla hizmet üretmelidir.” dedi.


Toplantının gündem maddelerine geçilmeden önce İDSB İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Eyüp Akbal heyeti selamlayarak, 25 Haziran 2022 Cumartesi günü MÜSİAD Genel Merkezi’nde yapılacak, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB)’nin 9. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı duyurusunu yaptı.


TGTV İcra Kurulu Koordinasyon Kurulu Üyesi Metin Uçar ve TGTV İcra Kurulu Kültür Dünyamızla Dayanışma Kurulu Üyesi İsmail Tuğrul, müzakere öncesinde gündemi kolaylaştırıcı açıklamalarda bulundular.
TGTV üyelerinin, STK zirvesi için yaptıkları teklifler kayıt altına alınarak, toplantı sonlandırıldı.